Program P5-0106

Edukacijske raziskave

vodja programa Dr. Kodelja Zdenko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
04159 Dr. Zdenko Kodelja 1287.49 0 206.14 386.14 3.83 44 13 4 0 0 0.75 0 0.75 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05737 Dr. Igor Žagar Žnidaršič 534.90 0 113.33 113.33 1.59 3 2 1 0 0 4.21 0.12 4.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09436 Dr. Darko Štrajn 1169.47 0 244.05 337.38 3.50 0 0 0 0 0 0.79 0 0.79 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09740 Dr. Tatjana Vonta 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.24 0.06 0.09 0.39 2014
12196 Dr. Marjan Šimenc 1200.34 0 451.55 611.55 3.91 7 5 2 0 0 0.90 0.11 1.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13247 Dr. Mojca Štraus 564.87 14.83 14.83 194.83 1.66 1 1 1 0 0.01 0.53 0 0.54 2014,2015,2016,2017,2018
14015 Dr. Valerija Vendramin 482.35 0 0 40.00 1.32 0 0 0 0 0 1.47 0 1.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24441 Dr. Janja Žmavc 475.47 0 131.27 231.27 1.51 0 0 0 0 0 2.79 0.02 2.81 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25430 Dr. Maša Vidmar 600.35 36.58 225.87 485.87 2.09 59 49 2 0 0.37 0.48 0 0.85 2017,2018,2019
26529 Dr. Eva Klemenčič 696.08 64.49 163.92 223.92 2.16 5 3 2 0 3.43 3.95 0 7.38 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28361 Dr. Ana Kozina 1295.68 0 691.15 797.82 4.45 20 9 2 0 0.79 1.09 0 1.88 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30748 Dr. Anja Bajda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2015
32315 Dr. Urška Štremfel 992.93 0 0 310.00 2.86 2 2 1 0 3.66 0.93 0 4.59 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38189 Mag. Ana Mladenović 117.65 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
51989 Mag. Tina Pivec 11.06 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51990 Mag. Špela Javornik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 9428.64 115.90 2242.11 3732.11 29.22 142 49 7 0 8.50 17.95 0.34 26.79
Izračun na število doktorjev 889.49 10.93 211.52 352.09 2.76 13.40 0 0.80 1.69 0.03 2.53
Izračun na FTE: 5.61 1680.68 20.66 399.66 665.26 5.21 25.31 0 1.52 3.20 0.06 4.78


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019