Program P5-0126

Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

vodja programa Dr. Zgaga Pavel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05263 Dr. Pavel Zgaga 1146.11 146.61 228.84 455.50 3.61 44 16 4 0 3.46 0 0.09 3.55 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06565 Dr. Bojan Dekleva 141.18 0 0 0 0.38 366 362 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11611 Dr. Mojca Peček Čuk 626.91 59.66 201.33 301.33 2.04 89 20 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13902 Dr. Darja Zorc Maver 102.11 0 30.79 56.79 0.33 1 1 1 0 0.55 0 0 0.55 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16082 Dr. Janez Krek 695.51 0 126.34 219.67 2.08 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18389 Dr. Urban Kordeš 1474.05 518.67 922.82 922.82 5.52 32 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19638 Dr. Irena Lesar 578.19 0 208.85 268.85 1.86 41 20 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21371 Dr. Špela Razpotnik 327.53 0 0 76.00 0.92 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
39244 Mag. Florian Klauser 111.67 0 0 0 0.30 2 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50601 Nika Šušterič 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 5203.26 724.94 1718.97 2300.96 17.04 546 362 7 0 4.01 0 0.09 4.10
Izračun na število doktorjev 650.41 90.62 214.87 287.62 2.13 68.25 0 0.50 0 0.01 0.51
Izračun na FTE: 2.27 2292.19 319.36 757.26 1013.64 7.51 240.53 0 1.77 0 0.04 1.81


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019