Program P5-0128

Izzivi vključujočega in trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti

vodja programa Dr. Žabkar Vesna


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15495 Dr. Vesna Žabkar 1101.31 349.59 584.26 680.92 4.01 924 228 13 0 0 0 0.07 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02413 Dr. Janez Prašnikar 806.20 146.28 275.87 303.87 2.63 220 31 9 2.41 0 0 1.67 4.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11462 Dr. Irena Vida 729.97 259.25 409.77 423.10 2.67 581 80 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13681 Dr. Nada Zupan 177.90 0 79.71 93.05 0.58 177 78 5 0 0.27 0 0.01 0.28 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16157 Dr. Irena Ograjenšek 527.12 109.64 262.79 282.79 1.85 81 42 4 0.51 2.27 0 0.24 3.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18305 Dr. Andreja Cirman 527.60 36.96 198.20 228.20 1.71 71 20 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18441 Dr. Matjaž Koman 354.47 68.49 68.49 127.82 1.14 38 18 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18940 Dr. Polona Domadenik 448.60 48.26 74.93 84.93 1.34 65 20 4 0 0.47 0 0.05 0.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18980 Dr. Adriana Rejc Buhovac 236.75 57.74 145.82 159.15 0.88 106 39 4 0.14 0 0 0 0.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19248 Dr. Marko Pahor 455.10 67.03 256.85 270.18 1.60 82 18 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19761 Dr. Tomaž Čater 536.57 225.36 300.97 300.97 1.98 388 99 8 0 0 0 0.07 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23017 Dr. Jože Sambt 436.63 93.78 300.55 300.55 1.62 93 35 5 0 2.09 0 0.06 2.15 2016,2017,2018,2019
23031 Dr. Tjaša Redek 763.79 148.77 257.07 389.07 2.57 52 19 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24101 Dr. Barbara Čater 298.47 126.09 126.09 126.09 1.04 336 105 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24395 Dr. Mateja Kos Koklič 547.24 186.95 349.32 362.65 2.05 63 13 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
26020 Dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1066.59 454.73 524.69 551.35 3.86 388 51 11 2.19 0 0 0 2.19 2014,2015,2016,2017,2018
28922 Dr. Marko Jakšič 597.79 150.61 372.45 372.45 2.19 77 62 3 0 0.31 0 0 0.31 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29834 Dr. Jaka Cepec 937.15 0 490.99 662.99 3.27 4 2 1 0 0.18 0 0 0.18 2014,2015,2016,2017
30715 Dr. Daša Farčnik 186.94 0 54.45 109.11 0.61 15 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30717 Dr. Domen Trobec 172.37 34.43 92.30 136.30 0.63 12 5 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
31591 Dr. Mitja Kovač 933.76 308.86 483.97 586.64 3.41 7 3 2 0 0.92 0.22 0 1.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32242 Barbara Benčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
33181 Maja Hosta 0 0 0 0 0 33 31 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2017
33182 Dr. Kaja Primc 103.18 57.71 57.71 57.71 0.40 13 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
36054 Dr. Denis Marinšek 15.67 0 0 0 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
36386 Mag. Maja Dolinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
36389 Mag. Ana Oblak 87.42 0 0 59.33 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
36631 Dr. Tamara Pavasović Trošt 421.66 239.66 239.66 339.66 1.67 3 3 1 0 0 0 0 0 2018,2019
36911 Dr. Rok Spruk 275.25 63.35 148.96 148.96 0.97 21 9 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
38141 Mag. Ada Guštin Habuš 40.39 0 0 8.00 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50033 Dr. Jernej Čopič 0 0 0 0 0 58 30 2 0 0 0 0 0 2018,2019
50573 Mag. Mila Zečević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51894 Mag. Aja Ropret Homar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
28909 Dr. Barbara Culiberg 20.00 0 0 0 0.05 71 12 6 0 0 0 0 0 2019
37675 Mag. Tanja Istenič 47.30 0 42.30 42.30 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 12853.19 3233.54 6198.17 7208.14 45.35 3237 228 31 5.25 6.51 0.22 2.17 14.15
Izračun na število doktorjev 606.28 152.53 292.37 340.01 2.14 152.69 0.25 0.31 0.01 0.10 0.67
Izračun na FTE: 3.25 3954.83 994.94 1907.13 2217.89 13.95 996.00 1.62 2.00 0.07 0.67 4.35


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019