Program P5-0151

Slovensko javno mnenje

vodja programa Dr. Hafner Fink Mitja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
03704 Dr. Mitja Hafner Fink 562.93 76.25 230.57 383.26 1.96 42 8 5 0 0.30 0 0.05 0.35 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02469 Dr. Niko Toš 571.50 0 136.81 380.00 1.86 6 2 2 0 0.15 0 0 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07136 Dr. Vladimir Miheljak 290.16 0 50.47 149.83 0.90 6 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08081 Dr. Ivan Bernik 196.71 0 78.08 145.01 0.67 9 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
11258 Dr. Brina Malnar 399.34 133.33 160.90 300.26 1.46 19 8 2 0 3.10 0 0.01 3.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11326 Dr. Samo Uhan 288.83 78.46 103.00 202.36 1.02 17 7 3 0.40 0.24 0.24 0.05 0.93 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12527 Dr. Slavko Kurdija 377.61 106.67 159.65 270.29 1.37 20 7 3 0 0.01 0.28 0.37 0.66 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19140 Ivana Kecman 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20791 Rebeka Falle Zorman 156.36 0 40.52 150.03 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20792 Živa Broder 251.86 0 40.52 176.70 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27828 Mag. Tina (Martina) Vovk 130.11 0 15.57 126.21 0.44 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30248 Dr. Karl H. Muller 750.17 356.08 499.07 558.32 2.94 62 20 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
31695 Mag. May Doušak 165.00 0 6.99 96.66 0.50 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50572 Mag. Otto Gerdina 23.53 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 4164.78 750.79 1522.15 2938.93 14.55 164 20 7 0.40 3.80 0.52 0.48 5.20
Izračun na število doktorjev 548.00 98.79 200.28 386.70 1.91 21.58 0.05 0.50 0.07 0.06 0.68
Izračun na FTE: 2.35 1772.25 319.49 647.72 1250.61 6.19 69.79 0.17 1.62 0.22 0.20 2.21


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019