Program P5-0168

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

vodja programa Dr. Ferligoj Anuška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
02465 Dr. Anuška Ferligoj 930.96 249.06 402.50 412.50 3.20 656 85 15 0 0.10 0 0 0.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10155 Dr. Vasja Vehovar 193.44 86.91 134.44 134.44 0.76 846 372 12 0.47 7.91 3.74 0.28 10.00 2014
13767 Dr. Andrej Mrvar 267.74 156.84 156.84 156.84 1.01 437 105 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16367 Dr. Tina Kogovšek 154.67 14.60 82.27 82.27 0.52 154 28 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 22.29 0 0 0 0.06 548 372 7 0 0.34 0 0 0.34 2014
19074 Dr. Gregor Petrič 757.05 505.54 586.52 586.52 3.14 102 19 6 0 0.39 0.03 0.05 0.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19505 Dr. Damjan Škulj 643.09 33.45 337.21 437.44 2.24 116 33 7 0 0 0 0.02 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23424 Dr. Vesna Dolničar 164.74 161.96 161.96 161.96 0.77 146 96 4 0.93 3.09 0.18 0 4.20 2014
23827 Dr. Bojana Lobe 192.53 54.66 88.57 128.57 0.70 14 7 2 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27574 Dr. Andraž Petrovčič 247.53 151.34 197.50 218.96 1.04 104 18 6 1.50 0.15 0 0 1.65 2014
27576 Dr. Aleš Žiberna 419.96 166.97 284.60 284.60 1.61 85 34 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28074 Dr. Luka Kronegger 374.11 271.05 327.85 337.85 1.63 171 37 7 0 0 0 0.05 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29585 Dr. Rok Erman 13.49 0 0 0 0.04 14 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015
29896 Mag. Anja Kolak 59.07 0 25.42 25.42 0.20 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
30704 Dr. Jernej Berzelak 0 0 0 0 0 395 372 4 0 1.03 0 0 1.03 2014 2014
30918 Dr. Lovro Šubelj 215.93 31.21 187.18 187.18 0.84 398 66 11 0 0 0.31 0 0.31 2018,2019
31468 Dr. Rok Platinovšek 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 2014
31861 Dr. Eva Vrtačič 43.50 0 0 40.00 0.15 2 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
31975 Dr. Katja Prevodnik 134.44 86.91 134.44 134.44 0.60 3 3 1 0 0 0 0 0 2014 2015
32560 Bernarda Debelak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33521 Dr. Ana Slavec 0 0 0 0 0 11 6 2 0 0 0 0 0 2014 2016
33580 Dr. Boris Cergol 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
34673 Dr. Sonja Bezjak 58.82 0 0 0 0.16 3 3 1 0 0 0 0 0 2014
34789 Dr. Gregor Čehovin 8.82 0 0 0 0.02 0 1 1 0 0 0 0 0 2014 2019
35389 Mag. Anže Sendelbah 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 2014
36383 Dr. Sara Atanasova 270.84 161.95 196.77 196.77 1.09 12 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37184 Mag. Marjan Cugmas 156.19 37.92 71.43 71.43 0.55 6 6 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
37996 Dr. Bojan Korenini 35.29 0 0 0 0.09 6 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38051 Bojana Novak-Fajfar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50571 Mag. Špela Orehek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 5364.50 2170.37 3375.50 3597.19 20.42 2718 372 24 2.90 13.06 4.26 0.40 18.22
Izračun na število doktorjev 470.57 190.38 296.10 315.54 1.79 238.42 0.25 1.15 0.37 0.04 1.60
Izračun na FTE: 2.99 1794.15 725.88 1128.93 1203.07 6.83 909.03 0.97 4.37 1.42 0.13 6.09


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019