Program P5-0177

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

vodja programa Dr. Rojec Matija


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
02829 Dr. Matija Rojec 776.75 124.21 437.86 437.86 2.73 328 115 9 0 0 0.01 0.16 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02880 Dr. Metka Stare 436.39 68.17 317.69 377.69 1.67 134 27 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03791 Dr. Maja Bučar 423.57 0 92.78 172.78 1.31 33 6 4 0 0.36 0.37 0 0.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06360 Dr. Bojko Bučar 198.42 0 0 40.00 0.56 9 9 1 0 0.23 0 0 0.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09610 Dr. Marjan Svetličič 859.37 0 297.12 337.12 2.71 126 41 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11995 Dr. Zlatko Šabič 863.84 0 214.71 254.71 2.61 109 50 5 0 0.63 0 0.13 0.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13498 Dr. Milan Brglez 118.89 0 0 0 0.32 14 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
19075 Dr. Andreja Jaklič 501.52 37.45 84.99 174.99 1.54 124 41 6 0 0.09 0.19 0.15 0.43 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20074 Dr. Petra Roter 924.86 67.02 328.21 488.21 3.06 25 9 3 0 0.23 0 0.26 0.49 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23460 Dr. Sabina Lange 83.67 0 0 70.00 0.27 37 19 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
24345 Dr. Anže Burger 519.78 129.80 188.57 218.57 1.76 72 41 4 0 0 0.05 0.06 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25455 Dr. Ana Bojinović Fenko 640.87 67.02 208.58 268.58 2.07 31 11 3 0 1.06 0 0 1.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27579 Dr. Boštjan Udovič 1242.71 112.42 564.76 532.42 4.11 84 17 5 0 0.55 0.02 0.09 0.66 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28523 Dr. Irena Bačlija 677.44 217.90 425.85 499.18 2.57 26 7 3 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31103 Dr. Jure Požgan 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2018,2019
32353 Jasna Jugovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
32560 Bernarda Debelak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33095 Dr. Marko Lovec 1048.96 217.50 504.48 634.48 3.71 12 4 2 0 0.26 0.05 0 0.31 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38111 Mag. Iris Koleša 133.23 0 60.00 80.00 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39173 Mag. Jana Arbeiter 191.93 0 95.36 95.36 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50567 Mag. Nina Pejič 114.07 80.00 103.57 103.57 0.49 2 2 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52072 Mag. Faris Kočan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52075 Mag. Klemen Knez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 9756.27 1121.49 3924.53 4785.52 32.57 922 115 13 0 3.44 0.69 0.85 4.98
Izračun na število doktorjev 677.52 77.88 272.54 332.33 2.26 64.03 0 0.24 0.05 0.06 0.35
Izračun na FTE: 4.17 2339.63 268.94 941.13 1147.61 7.81 221.10 0 0.82 0.17 0.20 1.19


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019