Program P5-0181

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

vodja programa Dr. Pavlin Samo


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
24382 Dr. Samo Pavlin 1207.35 324.47 869.16 909.16 4.63 68 14 5 0 0.78 0.15 0.18 1.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06124 Mag. Irena Brinar 0 0 0 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 2014
09735 Dr. Drago Kos 252.24 0 126.07 139.40 0.84 30 22 2 0 1.15 0 0 1.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12652 Dr. Marjan Hočevar 425.93 0 161.82 167.54 1.36 8 2 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15319 Dr. Franc Trček 256.41 0 204.91 204.91 0.96 3 2 1 0 0 0 0 0 2014
16405 Dr. Simona Zavratnik 199.93 0 24.94 64.94 0.59 12 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22511 Dr. Matjaž Uršič 960.13 223.18 471.32 611.32 3.43 23 6 3 0 1.23 0 0 1.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
50488 Dr. Primož Medved 515.66 106.41 385.42 385.42 1.97 11 8 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52076 Mag. Tilen Jernej Blatnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 3817.65 654.06 2243.64 2482.69 13.78 163 22 8 0 3.16 0.15 0.18 3.49
Izračun na število doktorjev 681.72 116.80 400.65 443.34 2.46 29.11 0 0.56 0.03 0.03 0.62
Izračun na FTE: 1.33 2870.41 491.77 1686.95 1866.68 10.36 122.56 0 2.38 0.11 0.14 2.62


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019