Program P5-0183

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

vodja programa Dr. Kamin Tanja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
22221 Dr. Tanja Kamin 763.96 161.95 359.03 399.03 2.66 47 9 4 0 0 0.96 0.19 1.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04998 Dr. Mirjana Ule 1179.35 167.82 311.23 561.23 3.83 79 19 5 0 0.40 0 0 0.40 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06308 Dr. Josip-Rastko Močnik 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0.19 0 0 0.19 2014
09737 Dr. Tanja Rener 175.39 0 0 80.00 0.52 32 28 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14536 Dr. Marjeta Mencin Čeplak 223.14 0 14.52 74.52 0.66 26 7 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18260 Dr. Alenka Švab 531.93 52.93 126.43 246.43 1.70 55 17 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18606 Dr. Vesna Leskošek 1089.28 115.81 221.03 471.03 3.44 11 6 2 0 0.65 0.27 0 0.92 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18890 Judita Goričar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
27578 Dr. Andreja Vezovnik 812.65 115.81 463.25 573.25 2.94 21 4 3 0 0.21 0 0.11 0.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29896 Mag. Anja Kolak 59.07 0 25.42 25.42 0.20 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
32859 Dr. Andreja Živoder 226.02 0 67.35 130.69 0.73 33 19 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36854 Mag. Boštjan Mur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
38127 Mag. Nina Perger 373.66 0 61.58 101.58 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50132 Mag. Mirjam ten Veen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52058 Mag. Sinja Čož 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5434.45 614.32 1649.84 2663.18 17.79 273 28 8 0 1.45 1.23 0.30 2.98
Izračun na število doktorjev 662.74 74.92 201.20 324.78 2.17 33.29 0 0.18 0.15 0.04 0.36
Izračun na FTE: 1.60 3396.53 383.95 1031.15 1664.49 11.12 170.63 0 0.91 0.77 0.19 1.86


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019