Program P5-0193

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

vodja programa Dr. Stanojević Miroslav


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06829 Dr. Miroslav Stanojević 550.35 240.12 288.60 389.93 2.08 159 39 7 0 0.17 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02177 Dr. Nevenka Černigoj Sadar 115.19 0 10.00 50.00 0.35 40 31 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06124 Mag. Irena Brinar 0 0 0 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06144 Dr. Dana Mesner Andolšek 480.17 80.00 113.04 143.04 1.51 50 32 2 0 0.29 0 0 0.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07712 Dr. Anton Kramberger 132.25 0 37.42 97.42 0.43 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
10976 Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela 763.54 108.39 170.82 410.82 2.49 37 10 4 0 4.91 0.32 0.02 5.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12670 Dr. Miroljub Ignjatović 225.54 0 23.30 153.30 0.72 20 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18627 Dr. Branko Ilič 69.87 0 0 40.00 0.22 5 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21508 Dr. Barbara Rajgelj 77.00 0 0 60.00 0.25 2 2 1 0 0 0 0 0 2018,2019
21606 Dr. Klement Podnar 1516.41 374.54 728.29 834.95 5.30 480 146 11 0 0 0.02 0 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24483 Dr. Andrej Kohont 323.47 0 118.51 158.51 1.05 25 11 3 0.41 0.33 0.01 0.08 0.83 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25476 Dr. Žiga Vodovnik 706.14 0 479.31 519.31 2.55 14 3 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28675 Dr. Urša Golob Podnar 1120.86 232.72 535.23 641.90 3.94 691 146 11 0.21 0 0 0 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32353 Jasna Jugovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33094 Dr. Jožica Čehovin Zajc 386.37 71.67 257.18 365.18 1.49 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33596 Dr. Branko Bembič 262.90 0 60.00 128.00 0.83 3 2 1 0 0.12 0 0 0.12 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36382 Dr. Ana Podvršič 105.88 0 0 60.00 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
39172 Mag. Marko Hočevar 100.88 0 37.42 50.75 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39174 Mag. Jasna Mikić 43.71 0 19.98 19.98 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 6980.53 1107.44 2879.10 4123.09 23.99 1088 146 15 0.62 5.82 0.35 0.10 6.89
Izračun na število doktorjev 562.95 89.31 232.19 332.51 1.93 87.74 0.05 0.47 0.03 0.01 0.56
Izračun na FTE: 3.14 2223.10 352.69 916.91 1313.09 7.64 346.50 0.20 1.85 0.11 0.03 2.19


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019