Program P5-0206

Obramboslovje

vodja programa Dr. Malešič Marjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05816 Dr. Marjan Malešič 956.01 261.24 486.51 606.51 3.44 27 7 4 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01464 Dr. Anton Bebler 459.85 0 0 160.00 1.34 35 22 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01942 Dr. Marjan Brezovšek 751.16 53.33 390.25 490.25 2.63 20 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04856 Dr. Anton Grizold 281.94 0 120.26 140.26 0.92 12 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05812 Dr. Ljubica Jelušič 142.34 26.67 65.99 99.32 0.51 21 8 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
14817 Dr. Maja Garb 553.76 162.95 286.61 346.61 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
18351 Dr. Iztok Prezelj 999.34 287.10 438.82 518.82 3.49 29 7 3 0 1.87 0 0 1.87 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18890 Judita Goričar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19072 Dr. Miro Haček 1374.50 53.33 632.83 660.83 4.57 61 19 5 0 0.69 0.11 0.20 1.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19647 Dr. Vladimir Prebilič 630.21 57.90 188.86 242.20 2.01 16 6 3 0 6.32 0.81 0 7.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21509 Dr. Erik Kopač 84.56 26.67 52.09 52.09 0.31 6 3 2 0 0.13 0.02 0 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21650 Dr. Uroš Svete 244.93 0 85.33 155.33 0.81 3 1 1 0 0.60 0.29 0 0.89 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23412 Dr. Jelena Juvan 438.95 51.79 170.39 280.39 1.50 23 7 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29415 Dr. Janja Vuga 687.96 99.83 371.57 538.23 2.51 21 7 3 0 0.33 0.05 0 0.38 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30703 Dr. Rok Zupančič 995.45 80.00 529.51 649.51 3.48 38 12 3 0 1.26 0 0 1.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33786 Dr. Simona Kukovič 307.15 0 184.15 204.15 1.08 33 10 3 0 0 0 0 0 2014 2015
39175 Mag. Miha Šlebir 35.00 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
52078 Mag. Teodora Tea Ristevska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 8943.11 1160.81 4003.17 5144.50 30.70 257 22 7 0 11.21 1.28 0.20 12.69
Izračun na število doktorjev 657.58 85.35 294.35 378.27 2.26 18.90 0 0.82 0.09 0.01 0.93
Izračun na FTE: 1.78 5024.22 652.14 2248.97 2890.17 17.25 144.38 0 6.30 0.72 0.11 7.13


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019