Program P5-0287

Makroekonomska ekonometrična analiza razvoja, rasti ter zunanje in notranje stabilnosti slovenskega gospodarstva

vodja programa Dr. Kavkler Alenka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
18866 Dr. Alenka Kavkler 484.91 101.25 227.06 237.06 1.67 137 53 5 0.43 0 0 0 0.43 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01332 Dr. Jožef Mencinger 537.48 34.86 34.86 174.86 1.59 103 93 2 0.33 0.16 0.12 0 0.61 2014,2016,2017,2018,2019
08455 Dr. Franjo Štiblar 552.16 0 213.33 253.33 1.78 5 3 2 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
09744 Dr. Franc Križanič 339.83 87.14 135.73 145.73 1.16 6 5 1 0.34 0 0.15 0 0.49 2014,2016,2017,2018,2019
14309 Dr. Katarina Zajc 239.71 0 123.75 163.75 0.83 45 19 4 0 0.33 0 0 0.33 2015,2016,2017
16310 Dr. Robert Volčjak 27.45 0 0 0 0.07 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
19448 Dr. Žan Jan Oplotnik 421.68 0 281.92 281.92 1.50 130 23 8 1.06 0 0 0 1.06 2014
22663 Dr. Boštjan Brezovnik 402.29 0 182.55 182.55 1.31 52 14 5 0 0 0 0 0 2015,2016
27814 Dr. Borut Vojinović 172.56 0 83.38 83.38 0.58 88 17 8 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
33499 Dr. Tanja Vojinović Sirk 0 0 0 0 0 8 4 2 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 3178.07 223.25 1282.58 1522.58 10.49 455 93 10 2.16 0.49 0.27 0 2.92
Izračun na število doktorjev 512.59 36.01 206.87 245.58 1.69 73.39 0.35 0.08 0.04 0 0.47
Izračun na FTE: 1.35 2354.13 165.37 950.06 1127.84 7.77 337.04 1.60 0.36 0.20 0 2.16


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019