Program P5-0337

Pravni izzivi informacijske družbe

vodja programa Dr. Zajc Katarina


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14309 Dr. Katarina Zajc 179.44 35.76 132.53 152.53 0.69 45 19 4 0 0.33 0 0 0.33 2014,2018,2019
06414 Dr. Peter Grilc 315.69 0 0 160.00 0.95 0 0 0 0.38 0.08 0 0.10 0.56 2014,2016,2017
11555 Dr. Bojan Bugarič 869.11 539.26 615.38 655.38 3.53 97 27 7 0.13 0 0.25 0 0.38 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12049 Dr. Miha Juhart 343.53 0 69.33 149.33 1.07 0 0 0 0.73 0 0.27 0.12 1.12 2014,2016,2017,2018,2019
17039 Dr. Klemen Podobnik 513.17 53.33 68.70 168.70 1.57 0 0 0 1.85 0.29 0.05 0.23 2.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17042 Dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 1022.80 160.00 480.00 640.00 3.59 1 1 1 0 0 0 0.05 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21620 Dr. Damjan Možina 1507.82 260.55 420.55 700.55 4.92 0 0 0 0.19 0 0.27 0.10 0.56 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23414 Dr. Jerca Kramberger Škerl 529.41 80.00 80.00 320.00 1.72 10 10 1 0 0 0.02 0.06 0.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24285 Dr. Ana Vlahek 1031.07 213.33 318.70 658.70 3.54 0 0 0 0.12 0.87 0.25 0.03 1.27 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24286 Dr. Vasilka Sancin 433.38 0 30.00 90.00 1.24 2 1 1 0 0.95 0.54 0.36 1.85 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25496 Dr. Meta Ahtik 258.82 0 32.29 132.29 0.80 5 4 1 0.13 0 0 0 0.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25611 Dr. Matija Damjan 912.26 0 45.36 335.36 2.68 0 0 0 0.76 0.04 0.28 0.38 1.46 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27793 Saša Šest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29373 Dr. Samo Bardutzky 432.91 11.31 71.31 237.97 1.37 5 5 1 0 0.23 0 0 0.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29834 Dr. Jaka Cepec 154.92 63.35 93.68 93.68 0.57 4 2 1 0 0.18 0 0 0.18 2017,2018,2019
30695 Dr. Gregor Dugar 326.39 0 160.00 200.00 1.11 0 0 0 0 0.68 0.08 0 0.76 2014
39236 Mag. Petra Hren 23.53 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 8854.25 1416.89 2617.83 4694.49 29.41 168 27 8 4.29 3.66 2.01 1.43 11.39
Izračun na število doktorjev 714.05 114.27 211.12 378.59 2.37 13.55 0.35 0.30 0.16 0.12 0.92
Izračun na FTE: 1.58 5603.96 896.77 1656.85 2971.20 18.61 106.33 2.72 2.32 1.27 0.91 7.21


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019