Program P5-0364

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije

vodja programa Dr. Dimovski Vlado


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08627 Dr. Vlado Dimovski 1052.04 249.93 431.83 441.83 3.56 356 141 10 0 0 0.01 0.19 0.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07799 Dr. Marija Bogataj 87.47 54.35 54.35 54.35 0.35 391 98 9 0 0 0 0 0 2019
11977 Dr. Borut Rusjan 101.80 0 26.53 26.53 0.31 191 62 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
15496 Dr. Maja Makovec Brenčič 111.22 0 36.51 36.51 0.34 592 228 10 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015,2016
16007 Dr. Tomaž Kolar 520.37 330.74 385.65 385.65 2.13 247 151 6 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
16091 Dr. Teodora Ivanuša 0 0 0 0 0 59 15 4 0 0 0 0 0 2019
16251 Dr. Eva Jereb 409.59 0 89.71 189.70 1.28 87 27 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
18780 Dr. Marko Ferjan 567.16 63.01 239.45 349.45 1.94 4 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18935 Dr. Matej Lahovnik 348.39 0 174.80 174.80 1.17 31 6 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
19765 Dr. Darja Peljhan 368.91 141.19 181.19 207.86 1.33 21 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23013 Dr. Robert Kaše 785.38 199.21 285.07 325.07 2.63 280 78 9 0 1.08 0 0.20 1.28 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23019 Dr. Miha Škerlavaj 1225.80 364.41 553.18 666.51 4.32 736 141 13 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018
23028 Dr. Sandra Penger 375.25 26.67 145.25 155.25 1.22 33 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23029 Dr. Aleša Saša Sitar 33.92 0 0 0 0.09 3 1 1 0 0 0 0 0 2014
23030 Dr. Melita Balas Rant 64.71 0 0 0 0.17 4 3 1 0 0 0 0 0 2014
28012 Dr. Katarina Katja Mihelič 1028.79 302.49 685.08 698.41 3.87 56 12 6 0 0.27 0 0 0.27 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28680 Dr. David Bogataj 105.30 95.11 95.11 95.11 0.46 143 98 5 0.23 0 0 0 0.23 2019
28910 Dr. Gregor Pfajfar 284.63 115.87 163.60 221.94 1.10 62 23 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
28924 Dr. Matevž Rašković 393.60 27.77 145.10 145.10 1.27 74 12 5 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016
29073 Dr. Iztok Podbregar 9.80 0 0 0 0.03 106 38 5 0 0 0 0 0 2019
31354 Dr. Judita Peterlin 601.50 55.35 198.87 208.87 1.91 7 3 2 0 0.31 0 0 0.31 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33178 Mag. Miha Uhan 13.00 0 0 0 0.03 6 3 2 0 0 0 0 0 2014
33389 Dr. Matej Černe 1485.12 560.03 789.69 869.69 5.44 307 91 10 0 2.82 0.17 0 2.99 2014,2015,2016,2017,2018
35390 Dr. Barbara Grah 172.94 55.35 55.35 65.35 0.58 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35391 Dr. Darija Aleksić 216.83 61.56 61.56 61.56 0.70 13 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
37434 Dr. Katerina Božič 174.12 85.00 85.00 93.00 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
37437 Dr. Katja Babič 8.82 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37929 Sandra Đurašević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39180 Mag. Simon Colnar 119.21 0 12.50 12.50 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51895 Mag. Antonio Sadarić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 10665.67 2788.04 4895.38 5485.04 37.23 2881 228 24 0.23 4.53 0.18 0.41 5.35
Izračun na število doktorjev 650.35 170.00 298.50 334.45 2.27 175.67 0.01 0.28 0.01 0.03 0.33
Izračun na FTE: 1.86 5734.23 1498.95 2631.92 2948.95 20.02 1548.92 0.12 2.44 0.10 0.22 2.88


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019