Program P5-0399

Internetno raziskovanje

vodja programa Dr. Vehovar Vasja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10155 Dr. Vasja Vehovar 524.54 117.22 227.65 270.99 1.81 846 372 12 0.47 7.91 3.74 0.28 10.00 2015,2016,2017,2018,2019
03313 Dr. Jaroslav Berce 0 0 0 0 0 16 8 3 0 0.56 0.03 0 0.59 2015,2016,2017
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 393.16 150.87 190.01 200.01 1.41 548 372 7 0 0.34 0 0 0.34 2015,2016,2017,2018,2019
22639 Dr. Simona Hvalič Touzery 177.99 34.14 106.10 106.10 0.63 27 10 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
23424 Dr. Vesna Dolničar 349.53 75.00 205.02 236.13 1.28 146 96 4 0.93 3.09 0.18 0 4.20 2015,2016,2017,2018,2019
23497 Dr. Barbara Brečko 70.59 0 0 0 0.19 0 0 0 0.46 2.44 1.56 0.05 4.51 2016,2017,2018,2019
27574 Dr. Andraž Petrovčič 547.86 199.56 369.54 387.32 2.10 104 18 6 1.50 0.15 0 0 1.65 2015,2016,2017,2018,2019
29686 Dr. Iztok Šori 28.78 0 0 0 0.08 11 5 2 0 0 0 0 0 2018,2019
30704 Dr. Jernej Berzelak 185.93 0 88.51 128.51 0.65 395 372 4 0 1.03 0 0 1.03 2015,2016,2017,2018,2019 2014
31339 Tina Dolenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
31975 Dr. Katja Prevodnik 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019 2015
33521 Dr. Ana Slavec 115.25 37.50 71.30 91.30 0.45 11 6 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2016
34789 Dr. Gregor Čehovin 73.07 47.53 66.24 66.24 0.30 0 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019 2019
35389 Mag. Anže Sendelbah 44.12 37.50 37.50 37.50 0.21 6 6 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
37931 Marjana Vrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38019 Mag. Mojca Šetinc 7.84 0 0 0 0.02 1 1 1 0 0 0 0 0 2015
38110 Mag. Kaja Smole Orehek 7.17 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38367 Dr. Darja Grošelj 167.81 142.53 142.53 166.97 0.76 77 43 4 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50996 Dr. Sakari H.Matias Taipale 379.37 160.00 276.73 310.07 1.51 161 40 8 0 0 0 0 0 2018,2019
52177 Dr. Urška Tuškej Lovšin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 3073.01 1001.85 1781.13 2001.14 11.42 1212 372 15 3.36 15.52 5.51 0.33 22.32
Izračun na število doktorjev 393.98 128.44 228.35 256.56 1.46 155.38 0.43 1.99 0.71 0.04 2.86
Izračun na FTE: 2.02 1521.29 495.97 881.75 990.66 5.65 600.00 1.66 7.68 2.73 0.16 11.05


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019