Program P5-0408

Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega

vodja programa Dr. Ledinek Lozej Špela


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
21449 Dr. Špela Ledinek Lozej 925.07 0 461.67 541.67 3.14 18 11 2 0 2.29 0.01 0 2.30 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07103 Dr. Branko Marušič 404.14 0 253.52 293.52 1.45 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08101 Dr. Maja Topole 218.66 17.48 37.48 117.76 0.69 24 18 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19251 Dr. Nataša Rogelja Caf 754.17 108.95 538.54 578.54 2.83 13 4 3 0 1.00 0.02 0 1.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25646 Dr. Primož Pipan 357.66 78.64 204.73 242.51 1.30 51 9 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25649 Dr. Marjeta Pisk 481.25 10.42 368.22 368.22 1.79 14 6 3 0 0 0.01 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26502 Dr. Martina Bofulin 693.75 0 396.65 476.65 2.43 1 1 1 0 0.47 0 0 0.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37555 Janoš Ježovnik 399.81 0 70.98 70.98 1.17 0 0 0 0 0 0.21 0 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
Skupaj 4234.51 215.49 2331.79 2689.85 14.80 114 18 7 0 3.76 0.25 0 4.01
Izračun na število doktorjev 604.93 30.78 333.11 384.26 2.11 16.29 0 0.54 0.04 0 0.57
Izračun na FTE: 2.50 1693.80 86.20 932.72 1075.94 5.92 45.60 0 1.50 0.10 0 1.60


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019