Program P5-0409

Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja

vodja programa Dr. Mikolič Vesna


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
17863 Dr. Vesna Mikolič 1017.58 160.00 320.00 408.00 3.30 12 5 2 0 0 0.05 0.23 0.28 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10995 Dr. Rado Bohinc 1250.40 400.00 738.40 918.40 4.70 10 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11607 Dr. Lucija Čok 220.59 0 0 0 0.59 7 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12426 Dr. Marija Jurič Pahor 750.13 0 592.13 672.13 2.84 16 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18054 Dr. Lenart Škof 2039.47 316.27 1268.57 1448.57 6.03 6 1 1 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21659 Dr. Matejka Grgič 251.43 0 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22368 Dr. Nadja Furlan Štante 1413.12 223.79 799.22 879.22 5.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23937 Polona Matekovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27705 Dr. Barbara Riman 820.07 56.21 284.07 414.07 2.70 2 1 1 0 0 0.10 0.11 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29463 Dr. Gašper Mithans 837.44 116.45 525.11 625.11 3.08 8 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38812 Dr. Moira Cavaion 311.93 0 234.43 234.43 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
50738 Mateja Krmelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
Skupaj 8912.16 1272.72 4761.93 5599.93 30.10 62 10 4 0 0 0.15 0.37 0.52
Izračun na število doktorjev 891.22 127.27 476.19 559.99 3.01 6.20 0 0 0.02 0.04 0.05
Izračun na FTE: 2.50 3564.86 509.09 1904.77 2239.97 12.04 24.80 0 0 0.06 0.15 0.21


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019