Program P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

vodja programa Dr. Kokole Metoda


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
13137 Dr. Metoda Kokole 1018.76 0 410.76 538.42 3.35 6 4 2 0 2.19 0.01 0.03 2.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09622 Dr. Jurij Snoj 976.42 0 478.42 478.42 3.24 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12243 Dr. Matjaž Barbo 1396.44 0 704.48 612.14 4.60 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13612 Dr. Aleš Nagode 370.21 0 144.68 0 1.09 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15372 Dr. Nataša Cigoj Krstulović 1053.30 112.42 613.80 721.46 3.77 3 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15699 Dr. Leon Stefanija 200.00 0 80.00 0 0.58 0 0 0 0 0.31 0 0 0.31 2014,2015
16318 Dr. Radovan Škrjanc 363.35 0 316.85 316.85 1.39 4 2 1 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015,2016
19622 Dr. Svanibor Pettan 660.20 0 51.17 65.00 1.83 24 9 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21771 Dr. Gregor Pompe 1288.16 0 781.32 808.98 4.50 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23445 Dr. Katarina Bogunović Hočevar 345.25 0 280.00 260.00 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27509 Dr. Katarina Šter 576.10 0 144.68 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29393 Dr. Maruša Zupančič 176.42 0 118.42 78.42 0.60 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31215 Dr. Klemen Grabnar 829.91 0 552.92 500.58 2.91 3 2 1 0 0 0 0.02 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
34357 Dr. Vesna Venišnik Peternelj 180.42 0 118.42 78.42 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2016
37345 Dr. Katarina Trček 193.42 0 158.42 158.42 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 9628.36 112.42 4954.34 4617.11 32.13 44 9 4 0 2.66 0.02 0.06 2.74
Izračun na število doktorjev 776.48 9.07 399.54 372.35 2.59 3.55 0 0.21 0 0 0.22
Izračun na FTE: 2.34 4114.68 48.04 2117.24 1973.12 13.73 18.80 0 1.14 0.01 0.03 1.17


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019