Program P6-0024

Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave

vodja programa Dr. Juvan Marko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06442 Dr. Marko Juvan 2030.66 226.77 883.07 1039.50 5.43 70 12 4 0 0.01 0.03 0.10 0.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01397 Dr. Alenka Koron 735.25 0 334.49 394.49 2.44 12 4 2 0 0 0 0.05 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02146 Dr. Daroslav Dolinar 23.53 0 0 0 0.06 3 2 1 0 0 0 0 0 2014
02553 Dr. Marjan Dolgan 146.83 0 53.33 93.33 0.49 5 3 1 0 0 0 0.05 0.05 2014,2015,2016,2017
13954 Dr. Darja Pavlič 577.85 0 168.10 168.10 1.76 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16207 Dr. Matija Ogrin 998.39 247.86 408.63 488.63 3.43 19 6 3 0 0 0.34 0.27 0.61 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17543 Alenka Maček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
21450 Dr. Marijan Dović 1308.24 80.00 478.86 581.95 4.25 31 5 4 0 0 0.03 0.08 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24714 Dr. Luka Vidmar 777.62 80.00 230.98 370.98 2.52 0 0 0 0 0 0.45 0.24 0.69 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28250 Dr. Andrejka Žejn 317.43 112.42 193.20 193.20 1.18 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
29396 Dr. Monika Deželak Trojar 490.98 0 230.98 310.98 1.67 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.06 2014,2015,2016,2017 2015
30792 Dr. Jernej Habjan 1227.77 386.41 598.73 766.41 4.44 14 5 2 0 0 0 0.04 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34595 Dr. Andraž Jež 876.93 0 347.43 487.43 2.89 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
39183 Nina Ditmajer 90.20 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 9601.68 1133.46 3927.80 4895.00 30.80 157 12 5 0 0.01 0.88 0.87 1.76
Izračun na število doktorjev 941.34 111.12 385.08 479.90 3.02 15.39 0 0 0.09 0.09 0.17
Izračun na FTE: 3.99 2406.44 284.08 984.41 1226.82 7.72 39.35 0 0 0.22 0.22 0.44


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019