Program P6-0052

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

vodja programa Dr. Preinfalk Miha


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
20221 Dr. Miha Preinfalk 1351.50 0 480.00 800.00 4.45 0 1 1 0 0.13 0.03 0.05 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06501 Dr. Darjenka Mihelič 293.92 0 96.77 136.77 0.93 14 7 3 0 0 0 0 0 2014
08466 Dr. Dušan Kos 883.54 0 673.54 783.54 3.33 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11698 Dr. Petra Svoljšak 853.82 116.45 196.45 496.45 2.82 6 2 2 0 0 0.07 0.13 0.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14117 Dr. Boris Golec 3646.55 210.77 1738.29 2118.29 6.14 6 2 1 0 0 0.05 0.05 0.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16316 Dr. Mihael Kosi 874.81 0 200.00 560.00 2.83 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18164 Dr. Matjaž Bizjak 733.72 0 309.00 509.00 2.51 5 3 2 0 0 0.03 0.01 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21794 Barbara Šterbenc Svetina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24476 Dr. Katarina Keber 553.18 0 61.98 181.98 1.64 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25644 Dr. Neva Makuc 670.01 0 244.76 284.76 2.14 2 2 1 0 0.49 0.05 0.05 0.59 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28439 Dr. Miha Seručnik 229.20 0 40.00 120.00 0.72 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35534 Dr. Vanja Kočevar 327.56 0 78.42 138.42 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36397 Dr. Gregor Antoličič 302.46 0 0 40.00 0.84 6 5 1 0 0 0 0 0 2015,2016 2018
39185 Mag. Matjaž Grahornik 371.00 0 160.00 220.00 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 11091.27 327.22 4279.21 6389.21 30.61 43 7 4 0 0.62 0.23 0.31 1.16
Izračun na število doktorjev 1155.34 34.09 445.75 665.54 3.19 4.48 0 0.06 0.02 0.03 0.12
Izračun na FTE: 4.10 2705.19 79.81 1043.71 1558.34 7.47 10.49 0 0.15 0.06 0.08 0.28


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019