Program P6-0064

Arheološke raziskave

vodja programa Dr. Velušček Anton


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15155 Dr. Anton Velušček 445.39 190.89 308.58 328.58 1.75 114 23 5 0 0 0 0.25 0.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02065 Dr. Dragan Božič 384.30 109.43 171.66 291.66 1.39 22 10 3 0 0 0 0.08 0.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05834 Dr. Janez Dular 117.65 50.00 50.00 50.00 0.40 29 5 3 0 0 0 0 0 2014
06453 Dr. Ladislav Ciglenečki 58.07 0 0 0 0.15 3 1 1 0 0 0 0 0 2014
06464 Dr. Marjeta Šašel Kos 1213.25 209.43 390.14 670.14 4.09 31 12 3 0 0.50 0 0 0.50 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06917 Dr. Snežana Tecco Hvala 640.83 100.00 260.00 330.00 2.17 5 3 2 0 0.09 0 0.04 0.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08057 Dr. Jana Horvat 493.73 46.34 46.34 166.34 1.49 30 11 3 0.33 0 0 0.20 0.53 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09461 Dr. Andrej Pleterski 618.55 0 346.59 346.59 2.11 13 5 2 0 0.21 0 0 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15298 Dr. Zvezdana Modrijan 325.09 0 113.75 153.75 1.05 1 1 1 2.52 0.29 0 0.69 3.50 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15300 Dr. Primož Pavlin 341.76 157.84 157.84 197.84 1.26 11 4 2 0.32 0 0 0.05 0.37 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17540 Breda Pavčič Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
18462 Dr. Maja Andrič 492.56 208.56 330.67 358.84 1.91 532 105 11 0 0.15 0 0.05 0.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18812 Lucija Lavrenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
18894 Marta Tamara Korošec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20222 Dr. Borut Toškan 675.67 165.66 313.67 363.67 2.36 28 9 2 0.01 0 0.01 0.16 0.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23506 Dr. Lucija Grahek 723.06 109.43 587.64 647.64 2.82 8 6 2 0 0 0 0.05 0.05 2015,2016,2017,2018,2019
27513 Dr. Tjaša Tolar 396.83 215.44 319.52 319.52 1.62 43 19 3 0 0.07 0.07 0.08 0.22 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27737 Dr. Benjamin Štular 475.03 0 122.65 202.65 1.49 64 51 3 0 1.43 0 0 1.43 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33357 Dr. Anja Ragolič 345.59 206.25 206.25 206.25 1.34 6 5 1 0 0.12 0 0 0.12 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
34717 Dr. Matija Turk 157.31 35.42 47.93 113.71 0.55 6 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
36393 Dr. Elena Leghissa 141.09 0 79.93 79.93 0.48 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
38265 Jernej Rihter 90.35 0 66.80 66.80 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50577 Mag. Tina Berden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52010 Mag. Lars Zver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52014 Mag. Nina Caf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 8136.11 1804.69 3919.96 4893.91 28.75 894 105 13 3.18 2.86 0.08 1.65 7.77
Izračun na število doktorjev 542.41 120.31 261.33 326.26 1.92 59.60 0.21 0.19 0.01 0.11 0.52
Izračun na FTE: 8.73 931.97 206.72 449.02 560.59 3.29 102.41 0.36 0.33 0.01 0.19 0.89


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019