Program P6-0119

Raziskovanje krasa

vodja programa Dr. Slabe Tadej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08099 Dr. Tadej Slabe 384.32 26.71 39.34 39.34 1.10 87 12 5 0.08 0.36 0.27 0.14 0.85 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00986 Dr. Andrej Kranjc 152.94 0 0 0 0.41 25 12 2 0 0 0 0 0 2014
01004 Dr. Nadja Zupan Hajna 429.76 26.71 37.64 37.64 1.23 71 16 6 0.14 0.44 0.15 0.14 0.87 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06382 Dr. Janja Kogovšek 223.48 26.71 92.62 92.62 0.74 166 49 7 0 0.10 0.01 0 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09652 Dr. Andrej Mihevc 290.25 26.71 90.92 90.92 0.91 166 16 8 0.02 0.08 0.47 0.13 0.70 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10443 Dr. Stanka Šebela 899.17 232.43 333.54 442.97 3.07 205 15 9 0.27 0.53 0.06 0.07 0.93 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11067 Dr. Martin Knez 410.63 26.71 47.78 87.78 1.21 69 12 4 0.18 0.29 0.24 0.13 0.84 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12605 Dr. Metka Petrič 579.59 26.71 163.10 203.10 1.82 193 49 7 0 0.39 0.05 0.08 0.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14851 Dr. Bojan Otoničar 187.08 26.71 95.22 111.32 0.65 66 22 4 0.09 0.32 0.08 0.26 0.75 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15687 Dr. Tanja Pipan 551.60 106.71 211.77 211.77 1.82 544 72 13 0.08 0.56 0.14 0.07 0.85 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16180 Dr. Franci Gabrovšek 779.81 79.96 309.47 364.90 2.58 616 56 14 0.09 0.58 0.05 0.15 0.87 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18811 Sonja Stamenković 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20220 Dr. Janez Mulec 695.11 26.71 120.46 443.41 2.25 318 47 10 0.09 0.44 0.19 0.14 0.86 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22574 Dr. Nataša Viršek Ravbar 225.27 0 33.29 33.29 0.64 338 63 10 0 0.43 0 0.03 0.46 2018,2019
25648 Dr. Mitja Prelovšek 226.22 26.71 81.38 81.38 0.72 38 11 4 0.31 0.19 0.08 0.08 0.66 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33362 Dr. Petra Gostinčar 11.76 0 0 0 0.03 7 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
36395 Dr. Peter Kozel 125.47 0 25.13 38.82 0.38 8 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37554 Dr. Matej Blatnik 88.54 0 16.83 16.83 0.26 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
38269 Blaž Kogovšek 27.95 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38914 Dr. Cyril Mayaud 8.35 0 0 0 0.02 44 23 4 0 0.01 0.01 0 0.02 2016,2017,2018,2019
50576 Mag. Lovel Kukuljan 48.09 0 0 40.88 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52013 Mag. Astrid Švara 7.60 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52015 Mag. Lara Valentić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 6352.99 659.49 1698.49 2336.97 20.09 2446 72 23 1.35 4.72 1.80 1.42 9.29
Izračun na število doktorjev 474.10 49.22 126.75 174.40 1.50 182.54 0.10 0.35 0.13 0.11 0.69
Izračun na FTE: 8.05 789.19 81.92 210.99 290.31 2.50 303.85 0.17 0.59 0.22 0.18 1.15


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019