Program P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

vodja programa Dr. Jezernik Božidar


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08426 Dr. Božidar Jezernik 2223.20 80.00 1196.38 1620.38 5.85 120 105 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02266 Dr. Zmago Šmitek 58.82 0 0 0 0.16 3 2 1 0 0 0 0 0 2014
06666 Dr. Jože Hudales 463.37 0 253.87 253.87 1.58 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09045 Dr. Nevenka - Nena Židov 821.55 147.97 355.81 355.81 2.77 12 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09065 Dr. Vito Hazler 444.45 0 87.42 187.42 1.37 4 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
09175 Dr. Bojan Baskar 705.84 116.45 265.84 445.84 2.44 30 9 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14294 Dr. Rajko Muršič 760.36 0 156.30 296.30 2.33 132 114 4 0 0.58 0 0 0.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14359 Dr. Mirjam Mencej 1575.85 269.73 703.35 803.35 5.19 13 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14974 Dr. Mojca Ramšak 801.44 0 196.22 316.22 2.48 15 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20325 Dr. Mateja Habinc 637.40 0 295.27 335.27 2.12 11 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20327 Dr. Boštjan Kravanja 400.07 0 172.56 192.56 1.32 9 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21097 Dr. Peter Simonič 666.25 0 251.87 351.87 2.18 10 4 2 0 0 0 0.10 0.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21505 Dr. Uršula Lipovec Čebron 672.03 131.89 219.30 319.30 2.24 3 1 1 0 0 0.65 0.01 0.66 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22411 Dr. Ana Sarah Lunaček Brumen 246.10 0 87.42 127.42 0.80 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22414 Dr. Jaka Repič 342.15 0 115.82 175.82 1.11 11 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26523 Dr. Alenka Bartulović 605.55 0 374.72 484.72 2.18 11 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28531 Dr. Andreja Mesarič 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
30648 Dr. Miha Kozorog 252.25 0 115.25 155.25 0.85 38 10 3 0 0 0 0 0 2014
30662 Dr. Barbara Turk Niskač 22.50 0 0 0 0.06 7 5 1 0 0 0 0 0 2014,2018 2016
33082 Dr. Eva Batista 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34361 Dr. Ana Vrtovec Beno 29.41 0 0 0 0.08 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2017
35349 Dr. Sara Špelec 106.74 0 90.73 90.73 0.40 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2017
36379 Dr. Marjana Strmčnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
39167 Mag. Ana Svetel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50830 Dr. Anja Moric 74.77 0 44.77 44.77 0.26 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 11910.10 746.04 4982.90 6556.90 37.77 435 114 6 0 0.58 0.65 0.11 1.34
Izračun na število doktorjev 717.48 44.94 300.17 394.99 2.28 26.20 0 0.03 0.04 0.01 0.08
Izračun na FTE: 2.19 5438.40 340.66 2275.30 2994.02 17.25 198.63 0 0.26 0.30 0.05 0.61


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019