Program P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

vodja programa Dr. Kuhar Roman


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
21584 Dr. Roman Kuhar 1384.60 143.79 371.34 674.67 4.49 68 17 4 0 0.48 0 0.12 0.60 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03998 Dr. Jože Vogrinc 70.59 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
05933 Dr. Marko Kerševan 77.74 0 66.08 66.08 0.29 2 2 1 0 0 0 0 0 2014
06350 Dr. Rudolf Rizman 297.00 0 240.00 240.00 1.11 2 2 1 0 0 0 0 0 2014
11796 Dr. Alojz Cindrič 29.41 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
11797 Dr. Avgust Lešnik 252.94 0 0 30.00 0.69 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
12112 Dr. Milica Antić-Gaber 1068.23 0 251.97 331.97 3.24 9 3 2 0 0.73 0 0 0.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15702 Dr. Bojana Kunst Štromajer 47.06 0 0 40.00 0.16 6 3 2 0 0 0 0 0 2014
21338 Dr. Anja Zalta 833.98 108.68 330.55 370.55 2.76 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21347 Dr. Ksenija Vidmar Horvat 427.42 0 82.70 252.70 1.37 41 10 4 0 0.17 1.01 0 1.18 2014
22599 Dr. Ana Vogrinčič 80.95 0 8.27 8.27 0.24 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24033 Dr. Gorazd Kovačič 94.12 0 0 40.00 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
24436 Dr. Damjan Mandelc 98.04 0 0 53.33 0.30 6 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30023 Dr. Primož Krašovec 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2018,2019
31849 Dr. Jasna Podreka 382.87 0 251.58 271.58 1.37 5 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2017,2018,2019 2014
32438 Dr. Marinko Banjac 911.33 268.62 441.31 601.31 3.30 12 4 3 0 1.64 0 0.09 1.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32751 Dr. Kaja Širok 260.33 0 58.78 40.00 0.76 16 6 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
33490 Dr. Tjaša Učakar 401.93 61.64 221.64 341.64 1.49 6 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33552 Dr. Ana Ješe Perković 524.23 61.64 368.23 448.23 1.99 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33782 Dr. Polona Petek 103.53 0 0 0 0.28 5 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
34127 Mag. Tomaž Pušnik 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
37433 Mag. Špela Šinigoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015
50574 Mag. Emanuela Fabijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51890 Mag. Rok Smrdelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 7346.30 644.37 2692.45 3810.33 24.39 181 17 6 0 3.03 1.01 0.21 4.25
Izračun na število doktorjev 592.44 51.97 217.13 307.28 1.97 14.60 0 0.24 0.08 0.02 0.34
Izračun na FTE: 1.41 5210.14 457.00 1909.54 2702.36 17.30 128.37 0 2.15 0.72 0.15 3.01


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019