Program P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

vodja programa Dr. Klemenčič Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15861 Dr. Matej Klemenčič 389.02 0 0 110.00 1.11 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01445 Dr. Janez Hoefler 5.88 0 0 0 0.02 5 2 2 0 0 0 0 0 2014,2019
04135 Dr. Nataša Golob 23.53 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2019
06447 Dr. Samo Štefanac 235.46 0 0 20.00 0.64 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15756 Jakob Klemenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
16424 Dr. Metoda Kemperl 577.51 0 251.07 251.07 1.88 9 5 2 0 0 0.19 0 0.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17839 Dr. Martin Germ 882.36 0 221.58 301.58 2.70 0 0 0 0 0.35 0 0 0.35 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18158 Dr. Beti Žerovc 345.88 0 160.00 160.00 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20328 Dr. Anabelle Križnar 274.25 0 213.14 213.14 1.01 45 10 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20921 Dr. Renata Novak Klemenčič 569.78 0 173.28 283.28 1.83 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26535 Dr. Gašper Cerkovnik 574.68 117.08 272.18 432.18 2.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30670 Dr. Ines Babnik 578.60 0 371.48 395.10 2.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31850 Dr. Martina Malešič 240.68 0 61.58 101.58 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33097 Dr. Asta Vrečko 307.01 0 117.96 181.58 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019 2014
34359 Dr. Katra Meke 293.24 0 93.52 183.52 0.96 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37439 Valentina Pavlič 150.29 0 72.75 72.75 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
50535 Mag. Sara Turk 35.29 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 5483.46 117.08 2008.54 2705.78 17.84 62 10 5 0 0.44 0.19 0 0.63
Izračun na število doktorjev 481.01 10.27 176.19 237.35 1.56 5.44 0 0.04 0.02 0 0.06
Izračun na FTE: 1.22 4494.64 95.97 1646.34 2217.85 14.62 50.82 0 0.36 0.16 0 0.52


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019