Program P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

vodja programa Dr. Ožbot Currie Martina


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14834 Dr. Martina Ožbot Currie 799.24 0 64.36 184.36 2.29 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06482 Dr. Dušan Gabrovšek 200.00 0 0 80.00 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06922 Dr. Jasmina Markič 618.42 0 123.16 243.16 1.89 0 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06947 Dr. Marina Zorman 311.89 215.89 215.89 255.89 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09072 Dr. Branka Kalenić Ramšak 519.50 0 61.58 141.58 1.52 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10980 Dr. Frančiška Trobevšek Drobnak 82.35 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
11052 Dr. Smiljana Komar 267.00 0 0 40.00 0.74 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13232 Dr. Primož Vitez 416.14 0 160.00 160.00 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13630 Dr. Agata Šega 72.45 0 61.58 61.58 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14091 Dr. Uršula Krevs Birk 217.65 0 0 0 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15268 Dr. Marjeta Vrbinc 1141.91 405.68 863.14 863.14 4.48 12 2 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17838 Dr. Eva Sicherl 467.54 0 190.55 170.55 1.49 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18948 Dr. Tatjana Marvin 202.22 0 96.89 116.89 0.68 10 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19009 Dr. Meta Lah 433.55 187.06 187.06 187.06 1.52 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19012 Dr. Matej Hriberšek 920.77 0 363.93 503.93 3.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19023 Dr. Marjana Šifrar Kalan 61.76 0 0 0 0.16 3 3 1 0 0 0 0 0 2018,2019
19060 Dr. Gregor Perko 479.41 0 53.33 93.33 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19520 Dr. Tamara Mikolič Južnič 731.07 112.42 416.33 562.04 2.67 9 5 2 0 0.17 0 0.19 0.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20794 Dr. Darja Mertelj 165.69 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21663 Dr. Sonja Weiss 377.39 0 190.78 182.36 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21783 Dr. Gašper Ilc 812.90 175.60 515.39 575.39 3.01 4 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22259 Dr. Ina Ferbežar 75.98 0 0 30.00 0.22 0 0 0 0 0.17 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22586 Dr. Andrej Stopar 303.63 0 123.09 123.09 0.97 2 2 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
22763 Dr. David John Limon 219.36 109.79 109.79 163.12 0.83 7 5 2 0 0.59 0 0.17 0.76 2014,2015,2016,2017,2018
23562 Dr. Sonia Vaupot 423.53 0 160.00 220.00 1.39 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23965 Dr. Maja Šabec 464.01 0 158.58 158.58 1.46 0 0 0 0 0.19 0 0 0.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23966 Dr. Barbara Pihler Ciglič 58.82 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
24440 Dr. Ana Zwitter Vitez 227.05 42.43 42.43 89.09 0.73 6 5 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
26214 Dr. Janja Polajnar Lenarčič 317.36 0 139.76 111.08 1.01 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28696 Dr. Helena Kuster 197.73 114.35 114.35 114.35 0.77 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32376 Dr. Mojca Šorli 97.06 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
35530 Dr. Luka Repanšek 0 0 0 0 0 9 6 2 0 0 0 0 0 2019 2015
38554 Dr. Simon Borg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
50533 Mag. Mateja Brus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 11683.38 1363.22 4411.97 5430.57 38.63 73 6 5 0 1.15 0 0.36 1.51
Izračun na število doktorjev 411.39 48.00 155.35 191.22 1.36 2.57 0 0.04 0 0.01 0.05
Izračun na FTE: 1.93 6053.56 706.33 2285.99 2813.77 20.02 37.82 0 0.60 0 0.19 0.78


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019