Program P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

vodja programa Dr. Virk Tomislav


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14508 Dr. Tomislav Virk 2463.39 114.35 1529.62 1569.62 6.08 4 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02402 Dr. Janez Vrečko 480.00 0 320.00 320.00 1.70 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06441 Dr. Miha Javornik 428.65 114.35 114.35 154.35 1.40 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07070 Dr. Boža Krakar-Vogel 47.06 0 0 0 0.13 0 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015
07715 Dr. Irena Novak-Popov 616.36 0 324.69 404.69 2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
09432 Dr. Miran Hladnik 1223.43 299.30 380.08 520.08 4.06 7 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11414 Dr. Aleksander Bjelčevič 826.30 186.88 442.29 442.29 2.90 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13955 Dr. Nike Kocijančič Pokorn 1069.02 244.37 344.65 460.36 3.55 20 11 2 0 1.50 0 0.01 1.51 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16427 Dr. Vanesa Matajc 762.29 0 257.94 337.94 2.43 11 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
17841 Dr. Boris A. Novak 239.66 0 93.71 153.71 0.80 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18856 Dr. Vid Snoj 737.04 0 511.49 551.49 2.68 4 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18921 Dr. Matevž Kos 453.85 0 80.78 80.78 1.31 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19202 Dr. Irena Prosenc 384.21 0 61.58 141.58 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
19342 Dr. Alenka Žbogar 432.53 158.78 158.78 158.78 1.48 5 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
20330 Dr. Blaž Podlesnik 94.12 0 0 60.00 0.29 2 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
24794 Dr. Danica Čerče 470.39 160.66 313.67 313.67 1.78 12 5 2 0 0 0 0 0 2018,2019
26159 Dr. Krištof Jacek Kozak 351.88 0 0 0 0.94 3 3 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
26534 Dr. Iva Jevtič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015
27691 Dr. Patrizia Farinelli 474.30 160.00 283.16 323.16 1.78 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
31277 Dr. Nataša Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2014
31846 Jure Janet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
32213 Dr. Urška Perenič 1183.33 56.21 392.49 632.49 3.88 27 7 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33078 Dr. Igor Žunkovič 874.57 0 620.91 660.91 3.18 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
34358 Urban Šrimpf 65.00 0 0 60.00 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38229 Matic Kocijančič 285.09 0 242.33 242.33 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
51892 Mag. Blaž Kavšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 13962.47 1494.90 6472.52 7588.23 44.94 104 11 4 0 1.55 0 0.01 1.56
Izračun na število doktorjev 861.88 92.28 399.54 468.41 2.77 6.42 0 0.10 0 0 0.10
Izračun na FTE: 1.68 8310.99 889.82 3852.69 4516.80 26.75 61.90 0 0.92 0 0.01 0.93


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019