Program P6-0243

Azijski jeziki in kulture

vodja programa Dr. Rošker Jana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
13009 Dr. Jana Rošker 4900.52 2096.00 3218.56 3554.46 7.00 22 4 2 0 1.42 0 0 1.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06389 Dr. Tamara Ditrich 955.65 217.36 385.44 545.44 3.31 10 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06980 Dr. Andrej Bekeš 276.47 0 60.00 160.00 0.89 0 0 0 0 0.24 0 0.23 0.47 2014,2015,2016,2017
15576 Dr. Nagisa Moritoki Škof 94.12 0 0 0 0.25 2 2 1 0 0 0 0 0 2018,2019
15862 Dr. Maja Lavrač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
16232 Dr. Mitja Saje 415.68 108.68 348.68 348.68 1.64 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015
17842 Dr. Kristina Hmeljak Sangawa 92.00 0 0 0 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
20753 Dr. Chikako Shigemori Bučar 150.00 0 0 40.00 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
23508 Dr. Katja Kolšek 164.71 0 0 60.00 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
24035 Dr. Mateja Petrovčič 341.18 0 0 80.00 0.96 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24430 Dr. Helena Motoh 686.85 80.00 435.18 421.58 2.45 3 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24438 Dr. Maja Veselič 230.67 0 160.00 160.00 0.84 4 3 1 0 0.04 0 0 0.04 2015,2016,2018,2019
24509 Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik 1030.94 217.36 438.94 638.94 3.61 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25583 Dr. Nataša Visočnik 870.15 217.36 437.65 477.65 3.07 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28019 Dr. Irena Srdanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
28532 Dr. Tinka Delakorda Kawashima 632.16 209.26 545.66 585.66 2.58 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
28719 Dr. Luka Culiberg 528.42 108.68 170.26 370.26 1.84 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
30196 Dean Šopič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
32275 Dr. Saša Istenič 35.29 0 0 0 0.09 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
33081 Dr. Sebastjan Vörös 515.82 0 262.20 161.50 1.66 43 17 3 0 0 0 0 0 2014,2015
35347 Dr. Matjaž Vidmar 127.86 108.68 108.68 108.68 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35805 Dr. Tea Sernelj 442.01 216.51 216.51 396.51 1.72 4 2 2 0 0 0 0 0 2018,2019
37429 Matej Zima 112.68 108.68 108.68 108.68 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38070 Dr. Klara Hrvatin 228.93 216.93 216.93 216.93 1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
39170 Marko Ogrizek 231.83 108.25 169.83 209.83 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39578 Jan Vrhovski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
50736 Martina Lovrečič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51180 Dr. Byoung Yoong Kang 23.53 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 13087.47 4013.75 7283.20 8644.80 36.16 101 17 4 0 1.70 0 0.23 1.93
Izračun na število doktorjev 991.48 304.07 551.76 654.91 2.74 7.65 0 0.13 0 0.02 0.15
Izračun na FTE: 1.65 7931.80 2432.58 4414.06 5239.27 21.92 61.21 0 1.03 0 0.14 1.17


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019