Program P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

vodja programa Dr. Žigon Tanja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
24920 Dr. Tanja Žigon 1099.09 0 219.03 619.03 3.49 20 9 3 0 0.73 0 0 0.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09241 Dr. Igor Maver 1041.91 160.00 245.62 385.62 3.31 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11070 Dr. Vesna Kondrič-Horvat 756.86 0 320.00 480.00 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13160 Dr. Matjaž Birk 637.75 160.00 277.09 285.11 2.18 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13615 Dr. Dejan Kos 441.87 0 341.21 341.21 1.64 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13953 Dr. Marija Javor Briški 621.23 138.65 200.23 280.23 2.07 1 1 1 0 0.60 0 0 0.60 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15227 Dr. Uroš Mozetič 35.29 0 0 0 0.09 2 2 1 0 0 0 0 0 2014
16423 Dr. Marija Zlatnar-Moe 633.79 62.94 327.06 447.06 2.25 17 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18156 Dr. Mojca Krevel 685.93 0 158.58 238.58 2.10 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18857 Dr. Špela Virant 1085.01 0 362.63 322.63 3.35 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19021 Dr. Irena Samide 730.67 0 84.05 344.05 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19267 Dr. Đurđa Strsoglavec 264.71 0 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19341 Dr. Mateja Pezdirc Bartol 1378.07 429.98 832.15 1012.15 5.18 3 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19522 Dr. Tone Smolej 1399.53 160.00 772.16 852.16 4.92 13 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19545 Dr. Michelle Gay Gadpaille 367.51 0 124.05 104.05 1.13 2 2 1 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19784 Dr. Alojzija Zupan Sosič 1289.55 158.78 567.82 607.82 4.34 12 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20832 Dr. Lilijana Burcar 1132.79 101.68 483.79 566.88 3.79 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21812 Dr. Saša Jazbec 429.59 0 71.52 238.19 1.36 7 2 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23367 Dr. Amalija Maček 147.08 0 61.58 61.58 0.47 1 1 1 0 0.11 0 0 0.11 2016,2017,2018,2019
23792 Dr. Blake Jason 366.54 0 61.56 181.56 1.14 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27875 Dr. Florence Gacoin - Marks 284.21 0 221.58 221.58 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
28530 Dr. Adriana Mezeg 139.82 0 63.84 63.84 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
28698 Dr. Andrea Leskovec 393.00 0 84.05 164.05 1.22 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30947 Dr. Anja Urekar Osvald 20.50 0 0 20.00 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2015
31356 Dr. Johann Georg Lughofer 791.32 0 89.29 240.00 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32636 Dr. Petra Kramberger 43.00 0 0 40.00 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
38460 Mag. Urša Klinc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
51938 Mag. Janž Snoj 23.53 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 16240.15 1372.03 5968.89 8117.38 53.63 79 9 3 0 1.47 0 0 1.47
Izračun na število doktorjev 744.96 62.94 273.80 372.36 2.46 3.62 0 0.07 0 0 0.07
Izračun na FTE: 1.35 12029.74 1016.32 4421.40 6012.87 39.73 58.52 0 1.09 0 0 1.09


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019