Program P6-0269

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

vodja programa Dr. Petkovšek Robert


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
18872 Dr. Robert Petkovšek 1759.83 673.79 1014.19 1174.19 5.91 58 11 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11982 Dr. Janez Juhant 1353.25 221.78 506.26 781.78 4.62 9 3 2 0 0.25 0 0 0.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13660 Dr. Tomaž Erzar 807.55 336.90 608.67 608.67 3.19 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15057 Dr. Bojan Žalec 2758.88 653.58 1545.20 1840.71 6.44 49 8 4 0 0.17 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15559 Dr. Ivan Janez Štuhec 483.95 121.16 211.35 211.35 1.65 10 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
16264 Dr. Stanko Gerjolj 1072.91 221.78 471.98 671.98 3.77 3 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18053 Dr. Anton Jamnik 615.06 230.23 412.80 452.80 2.37 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18358 Dr. Branko Klun 1479.92 322.58 750.90 910.90 5.28 22 5 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18869 Dr. Stanislav Slatinek 1461.37 573.17 1143.37 1143.37 5.80 7 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20058 Dr. Mateja Pevec Rozman 323.67 115.12 195.12 235.12 1.23 9 6 2 0 0.01 0 0 0.01 2015,2016,2017,2018,2019
24684 Dr. Janez Vodičar 1161.70 509.75 599.95 679.95 4.29 4 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
26014 Dr. Vojko Strahovnik 2059.76 452.01 1174.07 1306.82 5.95 29 5 4 0 1.19 0.05 0 1.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27632 Dr. Mari Jože Osredkar 1471.92 567.13 1022.42 1022.42 5.67 12 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28381 Dr. Tina Rahne Mandelj 35.54 33.54 33.54 33.54 0.15 13 11 2 0 0 0 0 0 2014 2015
28925 Dr. Andrej Šegula 261.12 115.12 115.12 115.12 0.94 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
28926 Dr. Roman Globokar 791.11 293.83 384.03 424.03 2.85 4 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
29034 Dr. Tadej Strehovec 212.50 100.62 100.62 160.62 0.82 4 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29879 Dr. Erika Prijatelj 703.46 330.85 464.46 421.05 2.69 3 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32580 Dr. Tadej Stegu 450.40 272.80 363.00 363.00 1.86 4 3 1 0 0 0 0.03 0.03 2015,2016,2017,2018,2019
33133 Dr. Ana Martinjak Ratej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
34643 Dr. Ivan Platovnjak 1029.12 414.99 548.59 505.19 3.73 9 2 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
35342 Dr. Mateja Centa 189.60 121.16 121.16 121.16 0.75 1 1 1 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017 2017
36362 Urška Lampret 183.76 57.56 147.76 147.76 0.73 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38414 Dr. Peter Rožič 909.70 402.63 566.35 636.35 3.50 11 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39082 Dr. Simon Malmenvall 1266.90 460.46 988.48 1028.48 5.04 13 4 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019 2018
51346 Borut Pohar 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
51876 Mag. Stjepan Štivić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 22842.98 7602.54 13489.39 14996.36 79.23 277 11 7 0 1.63 0.05 0.03 1.71
Izračun na število doktorjev 1241.47 413.18 733.12 815.02 4.31 15.05 0 0.09 0 0 0.09
Izračun na FTE: 2.04 11197.54 3726.74 6612.45 7351.16 38.84 135.78 0 0.80 0.02 0.01 0.84


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019