Program P6-0272

Sredozemlje in Slovenija

vodja programa Dr. Pirjevec Jože


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
17051 Dr. Jože Pirjevec 1235.59 0 922.46 1002.46 4.57 15 4 3 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02570 Dr. Mitja Guštin 227.45 0 53.33 53.33 0.69 8 5 2 0 2.62 0.12 0.01 2.75 2014,2015
10756 Peter Čerče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12648 Dr. Egon Pelikan 848.13 116.45 369.85 529.85 2.94 25 5 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15635 Dr. Mateja Režek 124.88 0 0 72.00 0.38 11 4 2 0 0 0 0 0 2018,2019
15876 Vida Rožac Darovec 192.30 0 89.30 89.30 0.63 11 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015
21752 Dr. Tomislav Vignjević 561.37 0 173.52 213.52 1.76 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22368 Dr. Nadja Furlan Štante 310.88 108.68 198.88 198.88 1.16 1 1 1 0 0 0 0 0 2016
23810 Alenka Obid 129.41 0 0 0 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
23936 Patricia Kompara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
24014 Dr. Aleksander Panjek 220.77 0 96.77 116.77 0.73 6 3 1 0.95 4.58 0.18 0.01 5.72 2014
24376 Dr. Borut Klabjan 1191.50 239.73 670.55 750.55 4.29 44 10 4 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25029 Dr. Irena Lazar 48.20 0 15.97 15.97 0.15 33 24 2 0 1.56 0 0.27 1.83 2014
25576 Dr. Katja Hrobat Virloget 584.62 0 156.10 306.10 1.86 10 7 2 0 0 0 0.07 0.07 2014,2015,2016
26260 Dr. Alenka Tomaž 164.71 0 80.00 80.00 0.54 0 0 0 5.17 1.05 0 0.05 6.27 2014,2015,2016
27531 Dr. Urška Bratož 524.42 0 335.22 415.22 1.90 4 1 1 0 0.19 0 0.14 0.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27937 Dr. Dragica Čeč 1106.33 0 99.37 639.37 3.45 7 3 2 0 0.34 0 0 0.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29463 Dr. Gašper Mithans 287.45 116.45 116.45 176.45 1.05 8 3 2 0 0 0 0 0 2018
30859 Dr. Jure Ramšak 1187.28 0 877.90 989.90 4.42 11 4 3 0 0 0.33 0 0.33 2014,2015,2016,2018,2019
32128 Vesna Pintarič Kocuvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
32129 Dr. Meliha Fajić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2015
33310 Dr. Tilen Glavina 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014 2015
33311 Dr. Miha Kosmač 35.29 0 0 0 0.09 2 1 1 0 0 0 0 0 2014 2014
34513 Erik Toth 35.29 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
34519 Dr. Tina Kompare 50.30 0 15.97 15.97 0.15 2 2 1 0 0 0 0 0 2014 2015
35489 Dr. Manca Grgić Renko 137.37 0 96.77 96.77 0.49 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2017
38227 Mag. Matic Batič 371.55 116.45 275.82 275.82 1.43 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50466 Mag. Denis Cerkvenik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50738 Mateja Krmelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50741 Martina Žerak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 9575.09 697.76 4644.23 6038.23 33.12 199 24 6 6.12 10.37 0.63 0.57 17.69
Izračun na število doktorjev 997.41 72.68 483.77 628.98 3.45 20.73 0.64 1.08 0.07 0.06 1.84
Izračun na FTE: 4.65 2059.16 150.06 998.76 1298.54 7.12 42.80 1.32 2.23 0.14 0.12 3.80


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019