Program P6-0279

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih

vodja programa Dr. Bufon Milan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08371 Dr. Milan Bufon 804.18 0 320.00 400.00 2.62 61 11 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06391 Dr. Anton Gosar 70.59 0 0 30.00 0.21 23 6 3 0 0 0 0 0 2014
08262 Dr. Stanko Pelc 168.50 0 160.00 160.00 0.67 2 1 1 0 0 0 0 0 2015
17863 Dr. Vesna Mikolič 977.58 160.00 320.00 408.00 3.20 12 5 2 0 0 0.05 0.23 0.28 2014,2015,2016,2017,2018
18054 Dr. Lenart Škof 1979.47 316.27 1268.57 1408.57 6.00 6 1 1 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018
18581 Dr. Mateja Sedmak 885.25 0 249.85 466.51 2.84 19 10 2 0 0.97 0.21 0.06 1.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21580 Dr. Rok Svetlič 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 2014
24614 Dr. Gregor Kovačič 255.57 53.90 53.90 73.90 0.81 95 16 6 0 0 0 0 0 2015,2016
25539 Dr. Ana Kralj 134.54 0 34.39 114.39 0.46 13 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015
27912 Dr. Blaž Lenarčič 273.27 0 152.28 202.28 0.96 2 2 1 0 0.15 0 0 0.15 2015,2016,2017,2018,2019
29382 Dr. Tjaša Žakelj 55.88 0 0 30.00 0.17 9 5 2 0 1.14 0 0 1.14 2015,2016
29459 Dr. Miha Koderman 275.33 0 160.00 160.00 0.95 4 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016
30860 Dr. Barbara Gornik 172.98 123.28 123.28 123.28 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2019 2016
34514 Dr. Maja Zadel 87.51 0 46.76 46.76 0.29 5 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
34517 Ksenija Perković 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
34518 Dr. Jerneja Umer Kljun 156.85 0 93.52 133.52 0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016 2017
34644 Martina Rameša 27.06 0 23.00 23.00 0.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016
39216 Mag. Kristjan Nemac 23.53 0 0 20.00 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50735 Alenka Kocjančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50737 Petra Štefančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50739 Irena Tozan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
06589 Dr. Aleš Erjavec 70.59 0 0 40.00 0.22 26 18 2 0 0 0 0 0 2019
20820 Dr. Rada Cossutta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
27824 Mag. Zorana Medarić 50.00 0 0 50.00 0.16 7 3 2 0 0 0 0 0 2019
34284 Dr. Colin H. Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 6468.68 653.45 3005.55 3890.21 21.01 276 18 9 0 2.26 0.26 0.32 2.84
Izračun na število doktorjev 898.43 90.76 417.44 540.31 2.92 38.33 0 0.31 0.04 0.04 0.39
Izračun na FTE: 1.74 3717.63 375.55 1727.33 2235.75 12.07 158.62 0 1.30 0.15 0.18 1.63


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019