Program P6-0281

Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju

vodja programa Dr. Perovšek Jurij


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08411 Dr. Jurij Perovšek 1749.50 0 393.81 653.81 4.70 6 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00840 Dr. Aleš Gabrič 1602.41 0 60.00 680.00 4.49 8 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04075 Dr. Boris Mlakar 47.06 0 0 0 0.13 7 4 1 0 0 0 0 0 2014
06406 Dr. Zdenko Čepič 893.47 0 126.21 326.21 2.68 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08394 Dr. Bojan Godeša 1049.42 0 263.09 683.09 3.44 5 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08410 Dr. Vida Deželak-Barič 626.74 0 49.68 309.68 1.91 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09653 Dr. Damijan Guštin 809.89 0 138.67 312.00 2.46 4 4 1 0 0 0.07 0 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12928 Dr. Nevenka Troha 117.65 0 0 80.00 0.36 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
17105 Mag. Tadeja Tominšek Čehulić 114.68 0 49.68 109.68 0.41 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2016
21670 Dr. Marko Zajc 1027.05 0 262.99 382.99 3.18 6 2 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22284 Dr. Jure Gašparič 1772.00 0 475.87 715.87 4.80 4 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24282 Dr. Filip Čuček 736.76 0 160.00 320.00 2.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
29512 Dr. Jurij Hadalin 340.76 0 0 120.00 0.99 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
30814 Blaž Babič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
32014 Dr. Žiga Koncilija 11.76 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2014
38129 Maja Lukanc 305.96 0 91.69 171.69 0.99 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39429 Marko Kupljen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51920 Mag. Tjaša Konovšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 11205.11 0 2071.69 4865.02 32.85 46 5 3 0 0 0.07 0 0.07
Izračun na število doktorjev 1098.54 0 203.11 476.96 3.22 4.51 0 0 0.01 0 0.01
Izračun na FTE: 5.20 2154.83 0 398.40 935.58 6.32 8.85 0 0 0.01 0 0.01


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019