Program P6-0372

Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti

vodja programa Dr. Klemenčič Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08423 Dr. Matjaž Klemenčič 746.30 115.12 293.97 333.97 2.49 12 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06027 Dr. Nada Šabec 524.42 114.35 210.76 234.38 1.78 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06182 Dr. Lučka Lorber 1074.18 0 261.33 301.33 3.23 22 9 3 0 1.35 0 0 1.35 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07687 Dr. Uroš Horvat 70.59 0 0 40.00 0.22 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
10503 Dr. Karin Bakračevič 174.13 0 59.68 59.68 0.54 92 33 5 0 0.57 0 0 0.57 2018,2019
11068 Dr. Igor Žiberna 326.51 0 0 143.74 0.97 48 38 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
11919 Dr. Vida Jesenšek 736.27 0 0 320.00 2.17 4 2 1 0 0.05 0.01 0 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13130 Dr. Jana Goriup 85.29 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
13135 Dr. Edvard Protner 74.59 0 0 0 0.20 10 5 2 0 0 0 0 0 2018,2019
13158 Dr. Karmen Kolnik 125.61 0 0 0 0.33 14 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
16403 Dr. Mateja Pšunder 320.90 0 150.26 190.26 1.09 28 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19534 Dr. Vlasta Hus 629.24 0 175.10 195.10 1.93 25 6 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19541 Dr. Alja Lipavic Oštir 988.99 240.00 476.71 663.37 3.56 5 2 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19542 Dr. Brigita Kacjan 292.92 0 48.15 201.48 0.94 0 0 0 0 0.04 0.01 0 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19547 Dr. Anna Kollath 305.88 0 0 0 0.82 0 0 0 0 0.26 0.31 0 0.57 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20762 Dr. Eva Konečnik Kotnik 228.45 0 20.00 20.00 0.63 5 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24210 Dr. Marija Javornik Krečič 364.24 37.50 77.69 91.02 1.11 91 30 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34476 Dr. Miha Zobec 264.56 0 174.68 174.68 0.95 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2017,2018,2019 2017
37708 Dr. Maruša Verbič Koprivšek 120.37 0 36.37 36.37 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50677 Mag. David Hazemali 267.70 87.34 214.70 224.70 1.06 5 3 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 7721.14 594.31 2199.40 3230.08 24.61 358 38 9 0 2.27 0.33 0 2.60
Izračun na število doktorjev 559.50 43.07 159.38 234.06 1.78 25.94 0 0.16 0.02 0 0.19
Izračun na FTE: 1.23 6277.35 483.18 1788.13 2626.08 20.01 291.06 0 1.85 0.27 0 2.11


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019