Program P6-0411

Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik

vodja programa Dr. Krek Simon


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
26166 Dr. Simon Krek 460.02 51.26 117.34 197.34 1.47 30 15 3 0 0 0.07 0 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15295 Dr. Marko Robnik Šikonja 1294.98 38.80 458.85 563.47 4.17 1661 1142 9 0 0 0.28 0 0.28 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21612 Dr. Karmen Pižorn 389.48 89.54 108.98 162.88 1.28 12 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27674 Dr. Špela Arhar Holdt 555.11 92.04 155.20 241.87 1.80 31 31 1 0 0 0.18 0 0.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33796 Dr. Iztok Kosem 529.28 74.33 94.06 215.72 1.66 29 23 2 0 0.05 0.61 0.02 0.68 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36491 Dr. Kaja Dobrovoljc 582.13 101.14 224.58 282.91 1.96 7 6 1 0 0 0.02 0 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
36871 Dr. Nikola Ljubešić 855.05 70.83 121.95 233.29 2.57 63 31 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36914 Mag. Jaka Čibej 547.10 100.49 200.77 334.10 1.88 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37653 Dr. Cyprian Adam Laskowski 38.86 0 0 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
Skupaj 5252.01 618.43 1481.73 2231.58 16.89 1829 1142 10 0 0.05 1.16 0.02 1.23
Izračun na število doktorjev 729.45 85.89 205.80 309.94 2.35 254.03 0 0.01 0.16 0 0.17
Izračun na FTE: 2.50 2100.80 247.37 592.69 892.63 6.76 731.60 0 0.02 0.46 0.01 0.49


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019