Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Katedra za informatiku i kvantitativne metode

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P160  Prirodno-matematičke nauke  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.01.06  Prirodno-matematičke nauke  Matematika  Verovatnoća i statistika 
2.07.00  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika   
Istraživači (11)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12240  Andrija S. Đonić  Veštačka inteligencija  Mladi istraživač 
2.  06721  Miroslav Drenovak  Matematika  Istraživač  70 
3.  10814  Ana N. Krstić Srejović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  39 
4.  01107  dr Miodrag M. Lovrić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  42 
5.  12725  Ljiljana N. Matić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Stručni ili tehnički saradnik 
6.  12625  Igor R. Milojević  Informatika, teorija sistema  Istraživač 
7.  07710  Vladimir Ranković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  136 
8.  07713  Milan Stamenković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  54 
9.  10144  Olivera S. Stančić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  27 
10.  10830  dr Nenad D. Stefanović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  52 
11.  12239  Vukašin Vasiljević  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Mladi istraživač 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno