Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (7)
Istraživači (118)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 12832  Anđela V. Aleksić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
2. 06707  Slobodan Anđelković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  41 
3. 06725  Zora Arsovski  Informatika, teorija sistema  Istraživač  195 
4. 06711  Verica Babić  Organizacione nauke  Istraživač  162 
5. 06741  Jasmina Bogićević  Računovodstvo  Istraživač  137 
6. 07711  Katarina Borisavljević  Organizacione nauke  Istraživač  134 
7. 06760  Nikola Bošković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  120 
8. 11894  Filip Ž. Bugarčić  Međunarodna trgovina  Istraživač  22 
9. 11267  Marijana N. Bugarčić  Organizacione nauke  Mladi istraživač  41 
10. 12555  Božidar M. Čakajac  Nauka o finansijama  Istraživač  20 
11. 06776  Milan Čupić  Nauka o finansijama  Istraživač  111 
12. 06745  Danijela Despotović  Nauka o finansijama  Istraživač  221 
13. 06775  Dragomir Dimitrijević  Računovodstvo  Istraživač  108 
14. 11266  dr Miloš S. Dimitrijević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  35 
15. 06734  Srđan Đinđić  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  63 
16. 06749  Violeta Domanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  233 
17. 12240  Andrija S. Đonić  Veštačka inteligencija  Mladi istraživač 
18. 06716  Momčilo Đorđević  Marketing  Istraživač  96 
19. 06774  Mikica Drenovak  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  64 
20. 06721  Miroslav Drenovak  Matematika  Istraživač  70 
21. 06715  Veroljub Dugalić  Nauka o finansijama  Istraživač  81 
22. 22497  Milica A. Dukanac  Organizacione nauke  Istraživač 
23. 20054  Andrijana S. Đurđević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
24. 20052  Nađa M. Đurić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Mladi istraživač 
25. 06743  Zlata Đurić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  64 
26. 06763  Jelena Erić Nilsen  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  95 
27. 10507  Jovana S. Filipović  Marketing  Istraživač  38 
28. 06772  Srđan Furtula  Nauka o finansijama  Istraživač  196 
29. 07707  Milka Grbić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  65 
30. 06703  Milan Ilić  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  59 
31. 06780  Vladan Ivanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  67 
32. 06737  Milena Jakšić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  279 
33. 06742  Vesna R. Janjić  Računovodstvo  Istraživač  123 
34. 06762  Nenad Janković  Nauka o finansijama  Istraživač  136 
35. 06709  dr Stevo Janošević  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  134 
36. 11095  Jovan N. Jerotijević  Matematika  Istraživač 
37. 07709  Dejan Jovanović  Računovodstvo  Istraživač  95 
38. 06779  Milena Jovanović Kranjec  Sociologija  Istraživač  43 
39. 06714  Slavica Jovetić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  85 
40. 06766  Biljana Jovković  Računovodstvo  Istraživač  172 
41. 06752  Zoran Kalinić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  253 
42. 10506  Nemanja R. Karapavlović  Nauka o finansijama  Istraživač  56 
43. 06738  Mirjana Knežević  Privredno i trgovinsko pravo  Istraživač  221 
44. 06746  Milan Kocić  Marketing  Istraživač  245 
45. 06770  Milan Kostić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  128 
46. 06706  Stevo Kovačević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  18 
47. 10814  Ana N. Krstić Srejović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  39 
48. 11268  Jovana D. Lazarević  Marketing  Mladi istraživač  26 
49. 06730  Vlastimir Leković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  165 
50. 06732  Snežana Ljubisavljević  Računovodstvo  Istraživač  135 
51. 10509  Nemanja M. Lojanica  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  78 
52. 01107  dr Miodrag M. Lovrić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  42 
53. 07708  Maja Luković  Engleski jezik i književnost  Istraživač  29 
54. 07706  Stevan D. Luković  Nauka o finansijama  Istraživač  66 
55. 06768  Nikola Makojević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  104 
56. 06713  Slobodan Malinić  Računovodstvo  Istraživač  158 
57. 06704  Radosav Marinković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  43 
58. 06773  Veljko Marinković  Marketing  Istraživač  314 
59. 06744  Gordana Marjanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  93 
60. 06710  Dragana Marković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  49 
61. 12725  Ljiljana N. Matić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Stručni ili tehnički saradnik 
62. 06765  Vladimir Mićić  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  200 
63. 08569  Vladimir Mihajlović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  64 
64. 06756  Igor Milanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  44 
65. 06748  Marina Milanović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  76 
66. 06724  Svetislav R. Milenković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  148 
67. 06728  Ljubo Milinković  Ruski jezik i književnost  Istraživač  17 
68. 11537  Marija V. Milinković  Germanistika  Istraživač 
69. 12625  Igor R. Milojević  Informatika, teorija sistema  Istraživač 
70. 06727  Gordana Milovanović  Međunarodna trgovina  Istraživač  164 
71. 06726  Ružica Milovanović  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  26 
72. 06747  Predrag Mimović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  114 
73. 12082  Marija V. Mirić  Organizacione nauke  Mladi istraživač  15 
74. 06731  Gordana Mitić  Sociologija  Istraživač  17 
75. 12004  Ivana S. Nedeljković  Informatika, teorija sistema  Mladi istraživač  16 
76. 06758  Jelena Nikolić  Organizacione nauke  Istraživač  153 
77. 06736  Saša Obradović  Ekonomija razvoja  Istraživač  129 
78. 06767  Vladimir Obradović  Računovodstvo  Istraživač  114 
79. 12078  Dragana S. Parč  Nauka o finansijama  Mladi istraživač 
80. 06708  Slavica P. Petrović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  161 
81. 12077  Aleksandra I. Radojević  Računovodstvo  Istraživač  10 
82. 06733  Gordana Radosavljević  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  252 
83. 12869  dr Marija R. Radulović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  20 
84. 07710  Vladimir Ranković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  136 
85. 06761  Dragana Rejman Petrović  Organizacione nauke  Istraživač  99 
86. 06755  Lela Ristić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  221 
87. 06705  Ilija Rosić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  109 
88. 11637  Marko M. Savićević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  14 
89. 06764  Slađana Savović  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  115 
90. 06702  dr Radoslav V. Senić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  110 
91. 20053  Jovana Simić    Istraživač 
92. 06778  Marko Slavković  Organizacione nauke  Istraživač  197 
93. 07713  Milan Stamenković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  54 
94. 10144  Olivera S. Stančić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  27 
95. 06723  Predrag Stančić  Nauka o finansijama  Istraživač  111 
96. 10504  Vladimir P. Stančić  Računovodstvo  Istraživač  44 
97. 06769  Nenad Stanišić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  203 
98. 06717  Katarina Stanković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  29 
99. 26419  Predrag R. Stanković  Računovodstvo  Istraživač 
100. 10830  dr Nenad D. Stefanović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  52 
101. 06719  Radoslav Stefanović  Računovodstvo  Istraživač  68 
102. 10813  Aleksandra S. Stevanović  Organizacione nauke  Istraživač  42 
103. 06722  Dragan Lj. Stojanović  Računovodstvo  Istraživač  68 
104. 06740  Vesna Stojanović-Aleksić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  223 
105. 07712  Dragan G. Stojković  Nauka o finansijama  Istraživač  51 
106. 10891  Slađana V. Subotić  Dokumentacija, informacije, bibliotekarstvo, arhivistika  Istraživač  12 
107. 06753  Srđan Šapić  Marketing  Istraživač  225 
108. 06777  Mirjana Todorović  Računovodstvo  Istraživač  143 
109. 06750  Violeta Todorović  Nauka o finansijama  Istraživač  292 
110. 10505  Nenad Z. Tomić  Nauka o finansijama  Istraživač  74 
111. 10510  Tijana M. Tubić Ćurčić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  26 
112. 11269  Aleksandra S. Vasić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Mladi istraživač  16 
113. 12239  Vukašin Vasiljević  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Mladi istraživač 
114. 06735  Petar Veselinović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  409 
115. 12730  Julija M. Vidosavljević  Marketing  Istraživač 
116. 11265  Stefan Ž. Vržina  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  42 
117. 06718  Emilija Vuksanović  Nauka o finansijama  Istraživač  97 
118. 06759  Dejana Zlatanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  144 
Istraživački projekti (13)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-174015  Aproksimacija integralnih i diferencijalnih operatora i primene  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Gradimir V. Milovanović   189 
2. III-47009  Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Božo M. Drašković   2,500 
3. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Luković   210 
4. III-47005  Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019    719 
5. III-42013  Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradanju novih kogeneracionih postrojenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Gordić   140 
6. ON-179015  Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Stošić   2,490 
7. III-47023  Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dalibor M. Elezović   502 
8. III-41010  Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Marković   529 
9. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Filipović   407 
10. ON-179062  Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u srbiji u procesu njene integracije u Evropsku uniju  1.1.2011 - 31.12.2019  Nebojša D. Janićijević   323 
11. ON-179005  Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji - mikroekonomski i makroekonomski pristup  1.1.2011 - 31.12.2019  Branko V. Urošević   170 
12. ON-179050  Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan N. Đuričin   154 
13. III-47004  Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dragana E. Gnjatović   259 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 660-01-00002/67, od 21.10.2020. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno