Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Megatrend univerzitet, Geoekonomski fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (1)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0149-001  Istraživačko odeljenje   
Istraživači (1)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 08289  Vladimir Grbić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  14 
Istraživački projekti (4)
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/46, od 23.10.2012. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno