Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S141  Društvene nauke  Finansijsko pravo 
S155  Društvene nauke  Evropsko pravo 
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S196  Društvene nauke  Socijalna ekonomija 
S265  Društvene nauke  Štampa i komunikologija 
Ključne reči
javne politike, socijalna sigurnost, održivi privredni rast, Srbija, Zapadni Balkan
Istraživači (4)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  07751  dr Vesna S. Aleksić  Savremena istorija (približno od 1800. do 1914. godine)  Istraživač  2011 - 2012  69 
2.  11812  dr Dragan R. Ćalović  Istorija umetnosti  Istraživač  2011 - 2019  73 
3.  08196  dr Dragana E. Gnjatović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  96 
4.  12175  dr Ana Z. Jurčić  Organizacione nauke  Istraživač  2017  29 
Organizacije (6)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0067  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Kragujevac  07151322 
2.  0149  Megatrend univerzitet, Geoekonomski fakultet  Beograd - Novi Beograd  17251716 
3.  0151  Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije  Beograd - Novi Beograd  17241117 
4.  0215  Megatrend univerzitet, Pravni fakultet  Beograd - Novi Beograd  17636626 
5.  0216  Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije  Beograd - Novi Beograd  17636901 
6.  0226  Univerzitet u Prištini, Fakultet umetnosti  Zvečan  09018476 
Sažetak
Predmet istraživanja: Ispitivanje uticaja javnih politika u Srbiji na socijalnu sigurnost građana i održivi privredni rast. Očekivan rezultat istraživanja: Unapređenje naučnog saznanja o javnim politikama; stvaranje naučne osnove za formulaciju adekvatnih javnih politika u Srbiji. Realizacija projekta Prva godina: Analiza teorijsko metodoloških okvira savremenih koncepcija javnih politika i njihovog razvoja u kontekstu osnovnih socio-ekonomskih promena u svetu tokom 20. veka. Ispitivanje socio-ekonomskih promena u Srbiji u periodu tranzicije. Druga godina: Ocena stanja javnih politika u Srbiji, sa stanovišta njihovih ciljeva, instrumenata i nosilaca. Vrednovanje stanja metodama kvalitativne i kvantitativne analize: ispitivanjem usklađenosti javnih politika sa socio-ekonomskim potrebama stanovništva; ispitivanjem budžetskih i vanbudžetskih izvora finansiranja javnih dobara na nacionalnom i nivou lokalnih samouprava. Treća godina: Komparativna analiza javnih politika u Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, sa pogledom na usklađenost sa standardima EU u oblastima: regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, socijalne sigurnosti građana, zapošljavanja, lokalnog regionalnog razvoja, životne sredine, energije i medijskog informisanja javnosti. Četvrta godina: Formulisanje predloga za unapređenje institucionalnog okvira za kreiranje i implementaciju javnih politika u Srbiji
Retrospektiva pregleda
Omiljeno