Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (1)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0151-001  Istraživaćko odeljenje   
Istraživači (23)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 15875  Radoslav Baltezarević    Istraživač 
2. 15876  Bojan Ćurić    Istraživač 
3. 15877  Dragan Đuranović    Istraživač 
4. 15879  Dejan Đurović    Istraživač 
5. 15878  Sandra Đurović    Istraživač 
6. 15880  Ivana Ercegovac    Istraživač 
7. 15881  Miloš Grujić    Istraživač 
8. 15882  Mladen Ivić    Istraživač 
9. 15883  Jugoslav Jovičić    Istraživač 
10. 15884  Vladimir Kostić    Istraživač 
11. 15885  Đorđe Lazić    Istraživač 
12. 19404  Jelena Lutovac    Istraživač 
13. 15886  Mladen Milić    Istraživač 
14. 15887  Ivana Nikolić    Istraživač 
15. 15888  Beba Rakić    Istraživač 
16. 15889  Mira Rakić    Istraživač 
17. 15890  Slavica Siljanoska    Istraživač 
18. 15891  Mićo Srdanović    Istraživač 
19. 15892  Milena Stojić    Istraživač 
20. 15893  Mirjana Tankosić    Istraživač 
21. 08255  Nikolina Vrcelj  Organizacione nauke  Istraživač  22 
22. 15894  Zoran Vučković    Istraživač 
23. 15895  Vladimir Živanović    Istraživač 
Istraživački projekti (3)
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/19, od 27.09.2012. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno