Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   
H000  Humanističke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
6.00.00  Humanističke nauke     
Istraživačke grupe (1)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0216-001  Istraživači   
Istraživački projekti (3)
Retrospektiva pregleda
Omiljeno