Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S185  Društvene nauke  Komercijalna i industrijska ekonomija 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
Ključne reči
konkurentnost privrede, makroorganizaciona struktura, poslovni informacioni sistem, sistem upravljanja
Istraživači (6)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  10159  dr Janko M. Cvijanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  12 
2.  16049  dr Jelena Krstić  Ciklična ekonomija  Istraživač  2016 - 2019 
3.  11593  dr Zlatko M. Langović  Organizacione nauke  Istraživač  2018 - 2019  24 
4.  10499  Dejana M. Pavlović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  2013 - 2019  80 
5.  10118  dr Dejan B. Sekulić  Marketing  Istraživač  2011 - 2019  40 
6.  07511  dr Jovan M. Zubović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  2011 - 2019  178 
Organizacije (7)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0014  Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet  Beograd  07032579 
2.  0045  Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet  Sombor  08561923 
3.  0078  Institut ekonomskih nauka  Beograd  07041144 
4.  0148  Ekonomski institut  Beograd  07017901 
5.  0197  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Vrnjačka Banja  17821148 
6.  0221  Univerzitet Singidunum  Beograd - Kumodraž  17597213 
7.  0225  Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet  Kosovska Mitrovica  9018468 
Sažetak
Priključenje Srbije Evropskoj uniji implicira veliki broj različitih uslova i dimenzija, od političkih do čisto ekonomskih, među kojima je konkurentnost naše privrede posebno značajna. Faktori podizanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu takođe su mnogobrojni i mogli bi se, u operativnom smislu grubo svrstati u tri grupe: mere i aktivnosti (1) EU, (2) Srbije i (3) samih preduzeća. Glavna ideja ovog projekta jeste da preduzeća u domenu konkurentnosti svojih proizvoda i usluga preduzmu i urade sve što je do njih, ne pravdajući se nedostatkom podrške države Srbije i/ili EU i drugih potencijalnih poslovnih partnera i investitora. U te napore preduzeća nesumnjivo spada njegova organizovanost i efikasnost poslovanja koji su odlučujuće zavisni od kvaliteta sistema upravljanja kvalitetom, koji je, nažalost, preterano često u slaboj vezi sa činjenicom da preduzeće ima sertifikat QMS. U tom kontekstu, jedva da je moguće prenaglasiti značaj uzajamne, pojedinačne i grupne kontingencije organizacione makro strukture, poslovnog informacionog sistema i sistema upravljanja kvalitetom. Kao što se vidi u tački 8. Opis projekta, insistira se na međusobnoj isprepletenosti i uslovljenosti velikog broja faktora i to opredeljuje i sastav istraživačkog tima koji je tako komponovan da može da realizuje raznovrsna kvalitativna i kvantitativna istraživanja pomenutih fenomena.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno