Učitavanje...
dr Janko M. Cvijanović

dr Janko M. Cvijanović
br.: 10159 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon +381 11 3613 029
E-pošta jcvijanovicat signmegatrend.edu.rs
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
T270  Tehnološke nauke  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.04.00  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke   
1.08.00  Prirodno-matematičke nauke  Ekologija   
Ključne reči
Organizacione nauke
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor organizacionih nauka  industrijsko inženjerstvo  RS Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet 1992 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Ekonomski institut  Istraživački sektor    Naučni savetnik  Naučni savetnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno