Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji - mikroekonomski i makroekonomski pristup

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S181  Društvene nauke  Nauka o finansijama 
Ključne reči
Upravljanje rizikom, spoljni dug, asimetrične informacije, moralni hazard, mreže finansijskih instit
Istraživači (2)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  09029  Mladen S. Stamenković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  2011 - 2019  61 
2.  09032  Branko V. Urošević  Nauka o finansijama  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  111 
Organizacije (3)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0003  Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet  Beograd  07001983 
2.  0012  Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet  Beograd  07048211 
3.  0067  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Kragujevac  07151322 
Sažetak
Cilj projekta jeste da se celovito i integrisano analiziraju rizici vezani za finansijski sektor na srpskom i drugim tržištima. Projekat se sastoji od sedam istraživačkih celina. Prvu celinu čine istraživanja posvećena unapređenju modela merenja i upravljanja rizicima u finansijskim institucijama. Drugu celinu čini uticaj fiskalne i monetarne politike na stabilnost finansijskog sistema i realnog sektora privrede. Treću celinu čini problem javnog i spoljnog duga kao i platno-bilansne krize. Četvrtu celinu čini dizajn mreža evropskih finansijskih institucija, kao i prateći rizici i mehanizmi prenošenja krize iz jedne finansijske grupacije na više grupacija pa i na čitav region. Izučava se i problem asimetričnih informacija, moralnog hazarda i koordinacije regulatora u uslovima regionalne umreženosti finansijskih institucija, kao i optimalni dizajn mehanizma zajedničke valute u odsustvu jedinstvene fiskalne politike. Petu istraživačku celinu čini proučavanje hipotekarnog tržišta i tržišta nekretnina kao najvažnije klase investicione aktive u Srbiji i većini zemalja sveta. Šestu celinu čine pitanja vezana za problem asimetričnih informacija i moralnog hazarda u korporacijama kao i njihov uticaj na formiranje cena i likvidnost finansijskog tržišta. Sedmu celinu čini primena metoda stepenih raspodela na proučavanje rizika bankrotstva, finansijskih mehurova i kriza.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno