Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u srbiji u procesu njene integracije u Evropsku uniju

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S185  Društvene nauke  Komercijalna i industrijska ekonomija 
S186  Društvene nauke  Međunarodna trgovina 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
S191  Društvene nauke  Marketing 
Ključne reči
konkurentnost, menadžment, marketing, metodi, Evropska Unija
Istraživači (3)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  03385  Jasna B. Babić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  2011 - 2019  51 
2.  01884  Nebojša D. Janićijević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  160 
3.  09022  Veljko M. Mijušković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  2011 - 2019  114 
Organizacije (2)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0003  Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet  Beograd  07001983 
2.  0067  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Kragujevac  07151322 
Sažetak
Projekat polazi od pretpostavke da konkurentnost preduzeća i ekonomske performanse privrede direktno zavise od efikasnosti u primeni izabrane menadžerske tehnologije. Projekat obuhvata istraživanje stepena i načina primene savremenih metoda i tehnika menadžmenta i marketinga u preduzećima u Srbiji kao i uticaja koji ta primena ima na konkurentnost preduzeća i ekonomske performanse privrede Srbije. Istraživanje će, takođe, obuhvatiti međusobnu zavisnost primene savremenih metoda menadžmenta i marketinga u preduzećima u Srbiji i procesa priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Projekat uključuje i identifikovanje ograničenja primene savremenih metoda menadžmenta i marketinga u preduzećima u Srbiji koja dolaze iz institucionalnog i kulturnog konteksta, nedostataka ili manjkavosti resursa kao i iz drugih izvora. Rezultat projekta će biti identifikovanje mogućih pravaca akcije zakonodavne i izvršne vlasti, obrazovnih institucija, profesionalnih organizacija kao i menadžmenta u preduzećima u cilju otklanjanja ograničenja u primeni savremenih, efikasnih metoda menadžmenta i marketinga u preduzećima u Srbiji. Istraživanje će biti sprovedeno teorijski i empirijski i to na uzroku od oko 100 preduzeća i 3000 zaposlenih u preduzećima svih tipova u Srbiji. U tim preduzećima će se istraživati primena menadžerskih metoda i tehnika u oblastima: planiranja (strateško i operativno), kontrole performansi, organizacije, upravljanja ljudskim resursima, marketingu, upravljanju kvalitetom, upravljanju promenama.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno