Učitavanje...
dr Snežana M. Jovanović Stević

dr Snežana M. Jovanović Stević
br.: 10991 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta snezanajat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 
B001  Biomedicinske nauke  Opšte biomedicinske nauke 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.03  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Neorganska hemija 
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
Ključne reči
Medicinska hemija, Koordinaciona hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2013 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2020  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172011  Ispitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulima   2011 - 2019  Zorica M. Bugarčić  134 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno