Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Sektor za prirodno-matematičke nauke

Istraživači (41)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11804  Marko R. Antonijević  Hemija  Mladi istraživač 
2.  11530  dr Darko P. Ašanin  Hemija  Istraživač  21 
3.  11559  dr Edina H. Avdović  Hemija  Istraživač  14 
4.  11542  dr Danijela M. Cvetković  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  11 
5.  11793  Gorica T. Cvijanović  Biotehnologija  Istraživač  102 
6.  11795  dr Jelena R. Đorović  Hemija  Istraživač  18 
7.  11814  Jelena N. Grujić  Molekularna biofizika  Mladi istraživač 
8.  11961  dr Mirjana Ž. Grujović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  22 
9.  11480  dr Nenad Ž. Janković  Organska hemija  Istraživač 
10.  10991  dr Snežana M. Jovanović Stević  Neorganska hemija  Istraživač 
11.  19802  Sandra Jovičić-Milić  Organska hemija  Istraživač 
12.  11091  dr Jelena S. Katanić Stanković  Hemija  Istraživač  26 
13.  12143  dr Ana S. Kesić  Hemija  Istraživač 
14.  07472  dr Marina D Kostić  Hemija  Istraživač  20 
15.  07309  Zoran S. Marković  Organska hemija  Istraživač  51 
16.  10269  Sanja Lj. Matić  Genetika, citogenetika  Istraživač  23 
17.  07442  Tatjana B. Miladinović  Fizika  Istraživač  17 
18.  11810  Žiko B. Milanović  Hemija  Mladi istraživač  10 
19.  07443  Biljana N. Milenković  Fizika  Istraživač  14 
20.  11794  dr Dejan A. Milenković  Hemija  Istraživač  15 
21.  11815  Nevena N. Milivojević  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač 
22.  10255  Aleksandra M. Milošković  Ekologija  Istraživač  14 
23.  11903  Emilija N. Milović  Hemija  Mladi istraživač 
24.  11958  dr Katarina G. Mladenović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  21 
25.  12831  Tamara Mladenović  Prirodno-matematičke nauke  Mladi istraživač 
26.  10259  Emina M. Mrkalić  Hemija  Istraživač 
27.  11521  dr Jovana M. Muškinja  Hemija  Istraživač 
28.  10260  Jasmina M. Obradović  Fiziologija  Istraživač 
29.  11513  dr Ana M. Rilak Simović  Hemija  Istraživač  17 
30.  11528  Nada D. Savić  Hemija  Istraživač 
31.  11545  dr Jovana M. Sekulić  Ekologija  Istraživač  13 
32.  10834  dr Dušica M. Simijonović  Hemija  Istraživač  23 
33.  11522  dr Jelena M. Stajić  Fizika  Istraživač  11 
34.  11531  Petar B. Stanić  Hemija  Mladi istraživač 
35.  11169  Danijela Lj. Stojković  Hemija  Istraživač 
36.  11560  dr Dragana S. Šeklić  Fiziologija  Istraživač 
37.  07502  Biljana Šmit  Hemija  Istraživač  16 
38.  12752  Jovana D. Todorović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Mladi istraživač 
39.  12756  Tamara Lj. Todorović  Hemija  Istraživač 
40.  11816  Katarina D. Virijević  Molekularna biofizika  Mladi istraživač 
41.  10264  Marko N. Živanović  Molekularna biofizika  Istraživač  14 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno