Učitavanje...
dr Ivan M. Srejović

dr Ivan M. Srejović
br.: 11055 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 306 800
E-pošta ivan_srejovicat signhotmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B001  Biomedicinske nauke  Opšte biomedicinske nauke 
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
B360  Biomedicinske nauke  Fiziologija životinja 
B470  Biomedicinske nauke  Fiziologija 
B530  Biomedicinske nauke  Kardiovaskularni sistem 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     
3.06.00  Medicinske nauke  Kardiovaskularni sistem   
Ključne reči
Fiziologija, Kardiovaskularni sistem, Oksidacioni stres
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa sportskom medicinom  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za fiziologiju  1.1.2013  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-175043  Efekti homocisteina i homocisteinu srodnih supstanci na kardiovaskularni sistem: Uloga gasnih transmitera NO, H2S I CO   2011 - 2019  dr Dragan M. Đurić  215 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno