Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (29)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0073-001  Katedra za hirurgiju   
2. 0073-002  Katedra za mikrobiologiju i imunologiju  Dejan D. Baskić  
3. 0073-003  Katedra za ginekologiju sa akušerstvom  Slobodan Arsenijević  
4. 0073-004  Katedra za otorinolaringologiju i oftalmologiju   
5. 0073-005  Katedra za internu medicinu   
6. 0073-006  Katedra za neurologiju   
7. 0073-007  Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju   
8. 0073-008  Patohistološka katedra   
9. 0073-009  Katedra za pedijatriju  Jasmina Knežević  
10. 0073-010  Katedra za infektivne bolesti i dermatovenerologiju   
11. 0073-011  Katedra za fiziologiju  Gvozden Rosić  
12. 0073-012  Katedra za psihijatriju i etiku   
13. 0073-013  Katedra za farmakologiju i toksikologiju  Dragan Milovanović  
14. 0073-014  Katedra za patološku fiziologiju  Snežana Živančević-Simonović  
15. 0073-015  Katedra za anatomiju i sudsku medicinu   
16. 0073-016  Katedra za medicinsku statistiku i informatiku  dr Nebojša D. Zdravković  
17. 0073-017  Katedra za biohemiju   
18. 0073-018  Katedra za nuklearnu medicinu i onkologiju  Ljiljana Mijatović-Teodorović  
19. 0073-019  Katedra za radiologiju  Milan Mijailović  
20. 0073-020  Katedra za higijenu sa ekologijom, medicinu rada i fizičko vaspitanje  Dragan Milosavljević  
21. 0073-021  Katedra za socijalnu medicinu   
22. 0073-022  Katedra za genetiku   
23. 0073-023  Odsek za farmaciju   
24. 0073-024  Katedra za engleski jezik i medicinu zasnovanu na dokazima   
25. 0073-025  Katedra za stomatologiju   
26. 0073-026  Katedra za farmaceutsku tehnologiju   
27. 0073-027  Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija   
28. 0073-028  Katedra za histologiju i embriologiju   
29. 0073-029  Istraživači   
Istraživači (387)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 11049  Aleksandar Acović  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač 
2. 11085  Dejan Z. Aleksić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Mladi istraživač  13 
3. 19814  Džemila Alić    Istraživač 
4. 11057  dr Marija V. Anđelković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  10 
5. 07228  Nebojša Anđelković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  23 
6. 19815  Marijana Anđić    Istraživač 
7. 22679  Ivana Andrejević    Istraživač 
8. 19816  Kristina Andrić    Istraživač 
9. 19817  Aleksandra Arnaut    Istraživač 
10. 19821  Aleksandar Arsenijević    Istraživač  13 
11. 19820  Dragana Arsenijević    Istraživač 
12. 11087  dr Miloš S. Arsenijević  Respiratorni sistem  Istraživač 
13. 19818  Natalija Arsenijević    Istraživač 
14. 07111  dr Nebojša N. Arsenijević  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  135 
15. 19819  Petar Arsenijević    Istraživač 
16. 07112  Slobodan Arsenijević  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  75 
17. 11077  Ana D. Azanjac Arsić  Neurologija, neuropsihologija, neurofiziologija  Istraživač 
18. 07115  Goran Babić  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  24 
19. 19822  Goran Balović    Istraživač 
20. 26220  Ivona Banković    Istraživač 
21. 11050  dr Ana M. Barjaktarević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač 
22. 07117  Dejan D. Baskić  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  69 
23. 19823  Danijela Bazić-Sretenović    Istraživač 
24. 19824  Branislav Belić    Istraživač 
25. 22601  Marija Bićanin Ilić    Istraživač 
26. 10881  dr Milica M. Borovčanin  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  17 
27. 19825  Miladin Bošković    Istraživač 
28. 19826  Tatjana Bošković-Matić    Istraživač  12 
29. 19827  Jovana Bradić    Istraživač 
30. 19828  Dragana Bubanja    Istraživač 
31. 19829  Andriana Bukonjić    Istraživač 
32. 07283  Snežana Cupara  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  26 
33. 19834  Vojislav Ćupurdija    Istraživač 
34. 19835  Aleksandar Cvetković    Istraživač  22 
35. 12871  dr Petar Čanović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač 
36. 07226  Predrag Čanović  Infekcije  Istraživač  49 
37. 19830  Vanja Čanović    Istraživač 
38. 19831  Ivan Čekerevac    Istraživač  31 
39. 19832  Sofija Čolović    Istraživač 
40. 19833  Dejan Čubrilo    Istraživač 
41. 19836  Aleksandar Dagović    Istraživač 
42. 07237  Goran Davidović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  32 
43. 22588  Jana Desnica    Istraživač 
44. 07277  Aleksandra Dimitrijević  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  34 
45. 19837  Jelena Dimitrijević    Istraživač 
46. 19838  Jovana Dimitrijević    Istraživač 
47. 19839  Milica Dimitrijević-Stojanović    Istraživač 
48. 19840  Tamara Dimović    Istraživač 
49. 19841  Ana Divjak    Istraživač 
50. 07128  Danijela Đoković  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  11 
51. 07240  Nela Đonović  Zdravstvo životne sredine  Istraživač  94 
52. 11053  dr Dušica Ž. Đorđević  Biomehanika, kibernetika  Istraživač  21 
53. 07241  Gordana Đorđević  Javno zdravstvo, epidemiologija  Istraživač  19 
54. 19845  Jelena Đorđević    Istraživač 
55. 22668  Jelena Đorđević    Istraživač 
56. 19842  Katarina Đorđević    Istraživač 
57. 07130  Nataša Đorđević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  54 
58. 19843  Nemanja Đorđević    Istraživač 
59. 19844  Ognjen Đorđević    Istraživač 
60. 19846  Milan Đorđić    Istraživač 
61. 19847  Nevena Draginić    Istraživač 
62. 07132  Aleksandar Đukić  Fiziologija  Istraživač  65 
63. 19848  Svetlana Đukić    Istraživač 
64. 07134  Predrag Đurđević  Fiziologija  Istraživač  57 
65. 11051  dr Dušan S. Đurić  Fiziologija  Istraživač  45 
66. 07135  Janko Đurić  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  24 
67. 07218  Ljiljana В. Erdevički  Otorinolaringologija, audiologija, auditivni sistem i govor  Istraživač  11 
68. 26221  Ermin Fetahović    Istraživač 
69. 07285  Marko M. Folić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  45 
70. 11062  dr Nevena D. Folić  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija  Istraživač 
71. 11071  Nevena M. Gajović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  14 
72. 07124  Olgica Gajović  Infekcije  Istraživač  39 
73. 19849  Aleksandar Gavrilović    Istraživač  13 
74. 19850  Jagoda Gavrilović    Istraživač 
75. 11069  dr Marina M. Gazdić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač 
76. 19851  Miloš Glišić    Istraživač 
77. 19852  Anđela Gogić    Istraživač 
78. 19853  Vesna Grbović    Istraživač 
79. 19855  Vesna Ignjatović    Istraživač 
80. 19854  Vladimir Ignjatović    Istraživač 
81. 07206  Dragana Ignjatović-Ristić  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  60 
82. 07144  Zoran Igrutinović  Pedijatrija  Istraživač  40 
83. 19856  Milena B. Ilić  Opšta patologija, patološka anatomija  Istraživač 
84. 07145  Milena D. Ilić  Javno zdravstvo, epidemiologija  Istraživač  38 
85. 07146  Violeta Irić-Ćupić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  41 
86. 19857  Anita Ivošević    Istraživač 
87. 07245  Nikola Jagić  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Istraživač  19 
88. 07284  Mihajlo B. Jakovljević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  63 
89. 07147  Vladimir Lj. Jakovljević  Fiziologija  Istraživač  229 
90. 07149  Snežana A. Jančić  Opšta patologija, patološka anatomija  Istraživač  35 
91. 19858  Katarina Janićijević    Istraživač 
92. 26222  Nikoleta Janićijević    Istraživač 
93. 07194  Mirjana A. Janićijević-Petrović  Oftalmologija  Istraživač  47 
94. 07246  Vladimir Janjić  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  63 
95. 11063  Nikola S. Janković  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
96. 07148  Slobodan M. Janković  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  335 
97. 19859  Ilija Jeftić    Istraživač 
98. 07429  Ratomir M. Jelić  Neorganska hemija  Istraživač  28 
99. 07152  Dejan Jeremić  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač  24 
100. 11046  dr Nevena S. Jeremić  Fiziologija  Istraživač  32 
101. 07150  dr Jasna D. Jevđić  Anesteziologija, intenzivna nega  Istraživač  55 
102. 26223  Milica Jevtić    Istraživač 
103. 19860  Andra Jevtović    Istraživač 
104. 19861  Jovana Joksimović Jović    Istraživač  10 
105. 19864  Dalibor Jovanović    Istraživač 
106. 19862  Danijela Jovanović    Istraživač 
107. 19863  Danijela Jovanović    Istraživač 
108. 11044  dr Ivan P. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  32 
109. 19867  Kristijan Jovanović    Istraživač 
110. 11070  Marina M. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  12 
111. 19866  Milica Jovanović    Istraživač 
112. 07155  Mirjana Jovanović  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  49 
113. 19865  Svetlana V. Jovanović  Oftalmologija  Istraživač  23 
114. 07154  Zorica D. Jovanović  Fiziologija  Istraživač  31 
115. 19868  Nikola Jović    Istraživač 
116. 19869  Milena Jovičić    Istraživač 
117. 11084  dr Nemanja U. Jovičić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  13 
118. 11078  Milena M. Jurišević  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  15 
119. 07157  Vladimir Jurišić  Fiziologija  Istraživač  68 
120. 19870  Aleksandra Jurišić-Škevin    Istraživač  11 
121. 11074  dr Tatjana V. Kanjevac  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač  22 
122. 26224  Nikolina Kastratović    Istraživač 
123. 07158  Jasmina Knežević  Pedijatrija  Istraživač  27 
124. 19871  Sanja Knežević    Istraživač  13 
125. 07251  Sanja Kocić  Socijalna medicina  Istraživač  97 
126. 19872  Aleksandar Kočović    Istraživač 
127. 07250  dr Gordana D. Kostić  Pedijatrija  Istraživač  36 
128. 08617  dr Marina J. Kostić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  23 
129. 19874  Marija Kovačević    Istraživač 
130. 19873  Vojin Kovačević    Istraživač  13 
131. 26225  Kristijan Krstić    Istraživač 
132. 22676  Kristina Krstić    Istraživač 
133. 07252  Nebojša Krstić  Dermatologija, venerologija  Istraživač  11 
134. 19875  Snežana Lazarević    Istraživač  20 
135. 07161  Tatjana Lazarević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  17 
136. 19876  Dejan Lazić    Istraživač 
137. 07253  Dušica Lazić  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
138. 07162  Zorica M. Lazić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  66 
139. 19877  Biljana Ljujić    Istraživač 
140. 07163  Dragan Lončar  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  17 
141. 07275  Miodrag L. Lukić  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  50 
142. 19879  Snežana Lukić    Istraživač 
143. 19880  Ana Luković    Istraživač 
144. 07254  Miroslav Madžarac  Fizički trening, motoričko učenje, sport  Istraživač 
145. 07281  dr Nedeljko Manojlović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  54 
146. 19881  Marina Marković    Istraživač 
147. 19883  Nenad Marković    Istraživač 
148. 07166  Slavica Marković  Pedijatrija  Istraživač  30 
149. 22678  Tijana Marković    Istraživač 
150. 19882  Vladimir Marković    Istraživač 
151. 19884  Aleksandar Matić    Istraživač 
152. 19999  Sanja Matić    Istraživač 
153. 07168  Milovan Matović  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač  39 
154. 19886  Marija Medović    Istraživač 
155. 19885  Raša Medović    Istraživač  11 
156. 07179  dr Goran S. Mihajlović  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  56 
157. 19887  Katarina Mihajlović    Istraživač 
158. 11045  dr Olgica B. Mihaljević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  16 
159. 07171  Milan Mijailović  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Istraživač  15 
160. 07256  Nataša Mijailović  Zdravstvo životne sredine  Istraživač 
161. 19888  Sara Mijailović    Istraživač 
162. 07170  Željko Mijailović  Infekcije  Istraživač  44 
163. 19889  Marina Mijajlović    Istraživač 
164. 07172  Ljiljana Mijatović-Teodorović  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač  14 
165. 22662  Jovana Milanović    Istraživač 
166. 25844  Pavle Milanović    Istraživač 
167. 07127  Svetlana Miletić-Drakulić  Neurologija, neuropsihologija, neurofiziologija  Istraživač  30 
168. 19890  Marina Miletić Kovačević    Istraživač 
169. 19891  Vesna Miličić    Istraživač 
170. 26226  Milica Milinković    Istraživač 
171. 07174  Slobodan Milisavljević  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  47 
172. 19892  Anđela Milojević Šamanović    Istraživač 
173. 07176  Vladimir Miloradović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  56 
174. 07259  Dragan Milosavljević  Medicina rada, industrijska medicina  Istraživač 
175. 11054  dr Isidora M. Milosavljević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  20 
176. 25845  Jovan Milosavljević    Istraživač 
177. 19896  Jovana Milosavljević    Istraživač 
178. 19893  Marko Milosavljević    Istraživač 
179. 19895  Miloš Milosavljević    Istraživač 
180. 22669  Neda Milosavljević    Istraživač 
181. 22681  Sonja Milosavljević    Istraživač 
182. 07177  Zoran V. Milosavljević  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač  23 
183. 19898  Bojan Milošević    Istraživač  27 
184. 19897  Jelena Milošević    Istraživač 
185. 07175  Dragan Milovanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  152 
186. 07273  Jasmina Milovanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  35 
187. 19900  Jelena Milovanović    Istraživač 
188. 19899  Marija Milovanović    Istraživač  26 
189. 11072  dr Olivera Z. Milovanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  14 
190. 19901  Živana Minić    Istraživač 
191. 19902  Nikola Mirković    Istraživač 
192. 22656  Aleksandra Mišić    Istraživač 
193. 19903  Marina Mitrović    Istraživač 
194. 07178  Slobodanka Mitrović  Opšta patologija, patološka anatomija  Istraživač  64 
195. 19904  Raša Mladenović    Istraživač  10 
196. 11066  dr Violeta S. Mladenović  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija  Istraživač  21 
197. 19905  Nemanja Murić    Istraživač 
198. 19906  Nikola Nedeljković    Istraživač 
199. 19907  Jelena Nešić    Istraživač 
200. 07180  Ljiljana Lj. Nešić  Infekcije  Istraživač  15 
201. 19908  Katarina Nikić-Đuričić    Istraživač 
202. 19910  Ivana Nikolić    Istraživač 
203. 19911  Maja Nikolić    Istraživač 
204. 19909  Miloš Nikolić    Istraživač 
205. 07260  Radivoje Nikolić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  12 
206. 26227  Tomislav Nikolić    Istraživač 
207. 11080  dr Tamara R. Nikolić Turnić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  24 
208. 07182  Srđan Ninković  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  21 
209. 19912  Jovana Novaković    Istraživač  11 
210. 07184  Ljiljana Novković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  23 
211. 07282  Slobodan Novokmet  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  15 
212. 19913  Iva Obradović    Istraživač 
213. 07185  Slobodan Obradović  Pedijatrija  Istraživač  50 
214. 19914  Irena Ognjanović    Istraživač 
215. 25843  Miljan Opančina    Istraživač 
216. 19915  Valentina Opančina    Istraživač  23 
217. 19916  Damnjan Pantić    Istraživač 
218. 11068  dr Jelena M. Pantić  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač  12 
219. 07272  Suzana B. Pantović  Fiziologija  Istraživač  26 
220. 07262  Vesna Pantović  Javno zdravstvo, epidemiologija  Istraživač  25 
221. 19917  Dragana Papić    Istraživač 
222. 11064  Miloš N. Papić  Odontologija, stomatologija  Istraživač 
223. 19918  Katarina Parezanović-Ilić    Istraživač 
224. 11081  mr Milan P. Paunović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač 
225. 19919  Dragica Pavlović    Istraživač 
226. 19921  Mladen Pavlović    Istraživač  14 
227. 19920  Radiša Pavlović    Istraživač  11 
228. 07189  dr Slađana M. Pavlović  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač 
229. 19922  Ana Pejčić    Istraživač 
230. 11048  Anica M. Petković  Fiziologija  Istraživač  10 
231. 19925  Anđela Petrović    Istraživač 
232. 07191  Dejan Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  150 
233. 12816  Ivica Petrović  Fiziologija  Istraživač 
234. 19924  Marijana Petrović    Istraživač 
235. 07193  Marina Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  63 
236. 12873  Marko Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač 
237. 07195  Nenad Petrović  Oftalmologija  Istraživač  29 
238. 19923  Sara Petrović    Istraživač 
239. 11083  Miodrag S. Peulić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač 
240. 19926  Božidar Pindović    Istraživač 
241. 02596  Milica Popović  Odontologija, stomatologija  Istraživač  26 
242. 07274  Suzana Popović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  26 
243. 19927  Biljana Popovska-Jovičić    Istraživač 
244. 07197  Mileta Poskurica  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  38 
245. 19928  Nikola Prodanović    Istraživač 
246. 19929  Tijana Prodanović    Istraživač 
247. 07198  Zoran Protrka  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  20 
248. 19930  Ivana Radaković    Istraživač 
249. 19931  Svetlana Radević    Istraživač  63 
250. 07406  dr Gordana P. Radić  Hemija  Istraživač  27 
251. 19932  Branimir Radmanović    Istraživač  15 
252. 07279  Vesela Radonjić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  21 
253. 07276  dr Gordana D. Radosavljević  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač  34 
254. 19933  Ivan Radosavljević    Istraživač 
255. 07202  Dragče Radovanović  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  54 
256. 11073  mr Marija D. Radovanović  Pedijatrija  Istraživač 
257. 07203  Milan Radovanović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  23 
258. 07263  Snežana Radovanović  Socijalna medicina  Istraživač  72 
259. 19934  Mirjana Radović    Istraživač 
260. 22581  Zlata Rajković    Istraživač 
261. 22685  Žaklina Rajković    Istraživač 
262. 19935  Dejana Rakić    Istraživač 
263. 19936  Ivana Raković    Istraživač 
264. 19937  Marina Ranković    Istraživač 
265. 07233  Ana Ravić  Dermatologija, venerologija  Istraživač  13 
266. 19938  Marko Ravić    Istraživač 
267. 07204  Branko Ristić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  58 
268. 07205  Gordana Ristić  Dermatologija, venerologija  Istraživač 
269. 19939  Vladimir Ristić    Istraživač 
270. 07207  Gvozden Rosić  Fiziologija  Istraživač  61 
271. 07264  Mirko Rosić  Fiziologija  Istraživač  61 
272. 19940  Vesna Rosić    Istraživač 
273. 07208  Dejana Ružić-Zečević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  23 
274. 11082  Dragana M. Savić  Pedijatrija  Istraživač  11 
275. 22673  Jelena Savić    Istraživač 
276. 11042  Maja S. Savić  Biohemija, metabolizam  Istraživač 
277. 07209  Maja Sazdanović  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač  22 
278. 19942  Marija Sekulić    Istraživač  13 
279. 19943  Sofija Sekulić Marković    Istraživač 
280. 26228  Dragica Selaković    Istraživač  24 
281. 19944  Igor Simanić    Istraživač 
282. 19945  Anđelka Simić    Istraživač 
283. 10937  dr Ivan B. Simić  Kardiovaskularni sistem  Istraživač  41 
284. 26229  Marko Simić    Istraživač 
285. 19946  Ivana Simić Vukomanović    Istraživač 
286. 19948  Aleksandra Simović    Istraživač  21 
287. 19947  Stefan Simović    Istraživač 
288. 19949  Bojana Simović-Marković    Istraživač 
289. 11060  dr Miroslav M. Sovrlić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač 
290. 19950  Miodrag Srećković    Istraživač 
291. 07211  Sunčica Srećković  Oftalmologija  Istraživač  34 
292. 11055  dr Ivan M. Srejović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  52 
293. 19951  Jasmina Sretenović    Istraživač 
294. 19952  Snežana Sretenović    Istraživač 
295. 26230  Dalibor Stajić    Istraživač 
296. 22666  Isidora Stanisavljević    Istraživač 
297. 19953  Dragana Stanišić    Istraživač 
298. 19954  Miloš Stanković    Istraživač 
299. 19955  Sanja Đ. Stanković  Biohemija, metabolizam  Istraživač  44 
300. 07212  Vesna Stanković  Opšta patologija, patološka anatomija  Istraživač  31 
301. 07214  Marijana Stanojević-Pirković  Biohemija, metabolizam  Istraživač  17 
302. 11065  dr Srđan M. Stefanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  34 
303. 19956  Željko Stepanović    Istraživač 
304. 19957  Miloš Stepović    Istraživač 
305. 19958  Momir Stevanović    Istraživač 
306. 22671  Simonida Stevanović    Istraživač 
307. 07215  Dobrivoje Stojadinović  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač 
308. 19959  Ivan Stojadinović    Istraživač 
309. 07216  Miroslav Stojadinović  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  25 
310. 26231  Nevena Stojadinović    Istraživač 
311. 19963  Aleksandra Stojanović    Istraživač 
312. 19960  Bojan Stojanović    Istraživač  14 
313. 19962  Bojana Stojanović    Istraživač 
314. 19961  Emilija Stojanović    Istraživač 
315. 19964  Jasmina Stojanović    Istraživač 
316. 07278  Miodrag Stojković  Genetika, citogenetika  Istraživač  22 
317. 07201  Anđelka Stojković-Anđelković  Pedijatrija  Istraživač  28 
318. 11043  dr Radojica V. Stolić  Urologija, nefrologija  Istraživač  29 
319. 19941  Tatjana Šarenac-Vulović    Istraživač 
320. 07271  Marija Šorak  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  25 
321. 07121  Irena D. Tanasković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  27 
322. 22691  Melanija Tepavčević    Istraživač 
323. 22660  Jelena Terzić    Istraživač 
324. 08861  Danijela V. Todorović  Genetika, citogenetika  Istraživač  17 
325. 19966  Dušan Todorović    Istraživač 
326. 07220  Miloš Todorović  Sudska medicina  Istraživač  15 
327. 07219  Zoran V. Todorović  Infekcije  Istraživač  15 
328. 19965  Željko Todorović    Istraživač 
329. 11086  dr Miloje V. Tomašević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  33 
330. 07269  dr Aleksandra P. Tomić-Lučić  Skelet, mišići, reumatologija, lokomocija  Istraživač  22 
331. 19967  Dušan Tomović    Istraživač 
332. 19968  Jovica Tomović    Istraživač 
333. 11059  dr Marina T. Tomović  Botanika  Istraživač  15 
334. 07221  Gordana Tončev  Neurologija, neuropsihologija, neurofiziologija  Istraživač  61 
335. 07222  Slavčo Tončev  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  11 
336. 19969  Anđela Uštević    Istraživač 
337. 07119  Mirjana Varjačić  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  60 
338. 07230  Dragan V. Vasiljević  Zdravstvo životne sredine  Istraživač  23 
339. 22670  Milica Vasiljević    Istraživač 
340. 11061  Miroslav R. Vasović  Odontologija, stomatologija  Istraživač  15 
341. 11757  dr Berislav Vekić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač/ekspert  23 
342. 19970  Milica Veličković    Istraživač 
343. 19971  Stefan Veličković    Istraživač 
344. 07120  Miodrag Veljković  Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija  Istraživač 
345. 19972  Mirjana Veselinović    Istraživač 
346. 26232  Slađana Veselinović    Istraživač 
347. 19973  Katarina Vesić    Istraživač 
348. 19974  Katarina Vitošević    Istraživač 
349. 07232  Radiša H. Vojinović  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Istraživač  37 
350. 19975  Ana Volarević    Istraživač 
351. 19976  Vladislav Volarević    Istraživač  26 
352. 11079  Aleksandra Ž. Vranić  Fiziologija  Istraživač 
353. 19977  Rada Vučić    Istraživač 
354. 19979  Ksenija Vučićević    Istraživač 
355. 19978  Tamara Vučićević    Istraživač 
356. 19980  Jelena Vučković-Filipović    Istraživač 
357. 07200  Ana Vujić  Pedijatrija  Istraživač  19 
358. 22661  Sanja Vujović    Istraživač 
359. 19981  Vladimir Vukomanović    Istraživač 
360. 19982  Katarina Vuleta    Istraživač 
361. 07123  Biljana Vuletić  Pedijatrija  Istraživač  71 
362. 19984  Milena Vuletić    Istraživač 
363. 19983  Miona Vuletić    Istraživač 
364. 07235  Dejan Vulović  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  24 
365. 07213  Maja R. Vulović  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač  36 
366. 19985  Tatjana Vulović    Istraživač  15 
367. 19986  Milan Zarić    Istraživač 
368. 19987  Dejan Zdravković    Istraživač 
369. 19988  Nataša Zdravković    Istraživač  31 
370. 11041  dr Nebojša D. Zdravković  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač/ekspert 
371. 19989  Nemanja S. Zdravković  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  14 
372. 07140  Vladimir Zdravković  Fiziologija  Istraživač  14 
373. 07143  Tanja Zečević-Luković  Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija  Istraživač  16 
374. 07142  Ivanka Zelen  Biohemija, metabolizam  Istraživač  27 
375. 19998  Nenad Zornić    Istraživač 
376. 07138  Snežana Živančević-Simonović  Fiziologija  Istraživač  64 
377. 07136  Aleksandar Živanović  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  43 
378. 19991  Ana Živanović    Istraživač 
379. 19990  Suzana Živanović    Istraživač 
380. 07137  Ivana Živanović-Mačužić  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač  27 
381. 19992  Jelena Živić    Istraživač 
382. 07139  Ljubica Živić  Otorinolaringologija, audiologija, auditivni sistem i govor  Istraživač  33 
383. 19993  Miloš Živić    Istraživač 
384. 19995  Vladimir Živković    Istraživač  65 
385. 22674  Marija Živković Radojević    Istraživač 
386. 19996  Radica Živković-Zarić    Istraživač 
387. 19997  Suzana Živojinović    Istraživač 
Istraživački projekti (24)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. III-41022  Akutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičkih faktora  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag Ostojić   217 
2. ON-175014  Analiza strukture troškova i uticaja na zdravstveni budžet Republike Srbije epidemiološki najmasovnijih i/ili najskupljih oboljenja i procena odnosa troškovi / efektivnost / korisnost medicinskih intervencija  1.1.2011 - 31.12.2019  Mihajlo B. Jakovljević   96 
3. ON-172015  Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljiljana Kolar-Anić   57 
4. ON-175043  Efekti homocisteina i homocisteinu srodnih supstanci na kardiovaskularni sistem: Uloga gasnih transmitera NO, H2S I CO  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dragan M. Đurić   215 
5. ON-175042  Epidemiološka istraživanja  1.1.2011 - 31.12.2019  Sandra B. Šipetić-Grujičić   119 
6. ON-175007  Farmakološka analiza efekata biološki aktivnih supstanci na izolovane glatke mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta čoveka  1.1.2011 - 31.12.2019  Slobodan M. Janković   364 
7. ON-172026  Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkiva  1.1.2011 - 31.12.2019   
8. ON-175046  Kliničko epidemiološka istraživanja najčešćih neželjenih događaja tokom bolničkog lečenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljiljana N. Marković-Denić   155 
9. ON-175021  Kontrola bola i molekularni mehanizmi kao faktori regenerativne terapije u stomatologiji kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom  1.1.2011 - 31.12.2019  Božidar M. Brković   61 
10. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kojić   258 
11. ON-173041  Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica S. Saičić   58 
12. ON-175056  Molekulske, biohemijske i imunološke analize u dijagnostici tumora  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir Jurišić   69 
13. ON-175069  Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Nebojša N. Arsenijević   170 
14. ON-172034  Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala  1.1.2011 - 31.12.2019  Ivan Damljanović   56 
15. III-44007  Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i opservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019   
16. III-41010  Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Marković   529 
17. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Filipović   407 
18. ON-173046  Radiosenzitivnost humanog genoma  1.1.2011 - 31.12.2019  Gordana Joksić   33 
19. ON-175103  Razvoj infrastrukture za prioritetna polja nauke  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag Stojković   22 
20. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala  1.1.2011 - 31.12.2019  Srećko R. Trifunović   253 
21. ON-175013  Temperament i struktura simptoma poremećaja ličnosti  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušica Lečić-Toševski   178 
22. ON-175071  Uticaj IL-33/ST2 signalnog puta i galektina-3 u patogenezi eksperimentalnih periapikalnih promena  1.1.2011 - 31.12.2019    55 
23. III-41017  Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Miroslav D. Trajanović   56 
24. ON-175034  Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija kod nas  1.1.2011 - 31.12.2019  Valentina Arsić-Arsenijević   83 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/81, od 18.07.2013. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno