Učitavanje...
dr Dragan S. Džunić

dr Dragan S. Džunić
br.: 11151 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T130  Tehnološke nauke  Proizvodna tehnologija 
T150  Tehnološke nauke  Tehnologija materijala 
T155  Tehnološke nauke  Prevlake i površinska obrada 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
T450  Tehnološke nauke  Tehnologija metala, metalurgija, proizvodi od metala 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.01.01  Prirodno-matematičke nauke  Matematika  Analiza 
2.00.00  Tehničke nauke     
2.04.00  Tehničke nauke  Materijali   
2.04.02  Tehničke nauke  Materijali  Metali 
2.10.00  Tehničke nauke  Proizvodne tehnologije i sistemi   
Ključne reči
Tribologija, Trenje, Habanje, Podmazivanje, Kompozitni materijali
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor inženjerskih nauka  Proizvodno mašinstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za proizvodno mašinstvo  1.4.2009  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-35021  Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita   2011 - 2019  Miroslav Babić  100 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno