Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T000  Tehnološke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.00.00  Tehničke nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (7)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0071-001  Katedra za proizvodno mašinstvo  Bogdan Nedić  
2. 0071-002  Katedra za mašinske konstrukcije i mehanizaciju  Nenad Marjanović  
3. 0071-003  Katedra za motorna vozila i motore   
4. 0071-004  Katedra za energetiku i procesnu tehniku  Dušan Gordić  
5. 0071-005  Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje  Miroslav Živković  
6. 0071-006  Katedra za elektrotehniku  Jasna Radulović  
7. 0071-007  Nastavnici   
Istraživači (118)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 07016  Dragan Adamović  Tehnologija materijala  Istraživač  47 
2. 07017  Srbislav Aleksandrović  Tehnologija metala, metalurgija, proizvodi od metala  Istraživač  37 
3. 11156  dr Aleksandar V. Aleksić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  24 
4. 12700  Natalija Lj. Aleksić  Istraživanje energije  Mladi istraživač 
5. 12701  Miloš Anić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
6. 11863  Dušan Arsić  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
7. 11864  Zoran B. Babović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
8. 12709  Anđela S. Blagojević  Veštačka inteligencija  Istraživač 
9. 07023  Mirko Blagojević  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  30 
10. 12710  Aleksandar S. Bodić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Mladi istraživač 
11. 07021  Gordana Bogdanović  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  27 
12. 12711  Milan Lj. Bojović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Mladi istraživač 
13. 11142  dr Goran B. Bošković  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Istraživač 
14. 12781  Nina M. Busarac  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
15. 07025  Dobrivoje Ćatić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  35 
16. 12721  Angelina M. Cvetanović  Istraživanje energije  Istraživač 
17. 12694  dr Milan M. Čabarkapa  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  15 
18. 11157  dr Marko J. Đapan  Medicina rada, industrijska medicina  Istraživač  20 
19. 07028  Aleksandar Davinić  Motori i pogonski sistemi  Istraživač  24 
20. 11866  Marko Delić  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
21. 07030  Milan Despotović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  35 
22. 07031  Goran Devedžić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  43 
23. 12187  Aleksandar M. Đorđević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  22 
24. 07032  Zorica Đorđević  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  21 
25. 11152  dr Vladimir Lj. Dunić  Elektroinženjering  Istraživač 
26. 11151  dr Dragan S. Džunić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  13 
27. 07033  Milan Erić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  33 
28. 07034  Nenad Filipović  Informatika, teorija sistema  Istraživač  136 
29. 11880  Sandra Gajević  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  12 
30. 11865  Marijana Gavrilović Božović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
31. 11886  Tijana Geroski  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
32. 07038  Jasna Glišović  Motori i pogonski sistemi  Istraživač  43 
33. 07035  Dušan Gordić  Elektroinženjering  Istraživač  79 
34. 12698  Isidora D. Grujić  Elektronika  Istraživač 
35. 11162  Ivan Lj. Grujić  Transportna tehnologija  Istraživač  19 
36. 07037  Nenad Grujović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  40 
37. 11159  dr Velibor M. Isailović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač 
38. 07039  Lozica Ivanović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  36 
39. 12783  Đorđe D. Ivković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Mladi istraživač 
40. 12747  Milan G. Ivković  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač 
41. 04131  Aleksandra Janković  Motori i pogonski sistemi  Istraživač  69 
42. 11878  Mladen Josijević  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
43. 11220  dr Aleksandar D. Jovanović  Tehnologija drumskog transporta  Istraživač 
44. 04137  Saša Jovanović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  20 
45. 12749  Živana M. Jovanović Pešić  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
46. 12758  Nikola B. Jović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Mladi istraživač 
47. 04136  Gordana Jovičić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  39 
48. 04135  Nebojša Jovičić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  59 
49. 12759  dr Nebojša M. Jurišević  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
50. 12760  Milica L. Kaplarević  Rukovođenje preduzećima  Istraživač 
51. 12073  dr Vladimir B. Kočović  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
52. 12761  dr Nikola Z. Komatina  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  10 
53. 11219  dr Davor N. Končalović  Istraživanje energije  Istraživač 
54. 11221  dr Nenad D. Kostić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
55. 12762  Nikola N. Kotorčević  Tehnologija materijala  Istraživač 
56. 04139  Božidar Krstić  Motori i pogonski sistemi  Istraživač  49 
57. 12071  dr Ivan B. Krstić  Elektronika  Istraživač 
58. 04143  Jovanka Lukić  Motori i pogonski sistemi  Istraživač  37 
59. 04142  Nebojša Lukić  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač  28 
60. 04144  Ivan Mačužić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  29 
61. 11881  Slavica Mačužić Saveljić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
62. 04145  Vesna Mandić  Tehnologija metala, metalurgija, proizvodi od metala  Istraživač  40 
63. 04146  Nenad Marjanović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  29 
64. 04147  Vesna Marjanović  Tehnologija metala, metalurgija, proizvodi od metala  Istraživač  18 
65. 11158  Miloš S. Matejić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  12 
66. 04148  Milan Matijević  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač  44 
67. 12763  Slavica D. Miladinović  Tehnologija materijala  Istraživač 
68. 12764  Strahinja P. Milenković  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Mladi istraživač 
69. 04149  Ivan Miletić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  10 
70. 12765  Bogdan Ž. Milićević  Veštačka inteligencija  Istraživač 
71. 11877  dr Milica M. Milivojević Danas  Matematika  Istraživač 
72. 12766  mr Saša T. Milojević  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  17 
73. 07042  Danijela Miloradović  Motori i pogonski sistemi  Istraživač  35 
74. 07041  Nenad Miloradović  Transportna tehnologija  Istraživač  26 
75. 11155  dr Vladimir M. Milovanović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  10 
76. 11160  dr Vladimir P. Milovanović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  14 
77. 07043  Slobodan Mitrović  Proizvodna tehnologija  Istraživač  49 
78. 12696  Ljubica M. Mudrić-Staniškovski  Matematika  Istraživač 
79. 12782  Filip D. Nastić  Istraživanje energije  Istraživač 
80. 07044  Bogdan Nedić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  108 
81. 11218  dr Snežana B. Nestić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  19 
82. 12771  Aleksandar M. Nešović  Građevinska tehnologija  Istraživač 
83. 07048  Danijela Nikolić  Transportna tehnologija  Istraživač  19 
84. 12773  Jelena R. Nikolić  Istraživanje energije  Mladi istraživač 
85. 12774  Nastasija D. Nikolić  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač 
86. 11153  dr Novak N. Nikolić  Istraživanje energije  Istraživač 
87. 12775  Nikola J. Palić  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
88. 11164  Nenad D. Petrović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
89. 12770  Tijana G. Petrović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  13 
90. 11885  Suzana Petrović Savić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  10 
91. 07053  Jasna Radulović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  31 
92. 26219  Marija Rafailović    Istraživač 
93. 11161  dr Dragan M. Rakić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  12 
94. 12776  Nikola Ž. Rakić  Istraživanje energije  Istraživač 
95. 07054  Vesna Ranković  Veštačka inteligencija  Istraživač  26 
96. 07055  Nada Ratković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  15 
97. 07056  Slobodan Savić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  34 
98. 12777  Marija I. Savković  Organizacione nauke  Istraživač  10 
99. 11862  Vukašin Slavković  Informatika, teorija sistema  Istraživač 
100. 07059  Miladin Stefanović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  118 
101. 11148  dr Sandra D. Stefanović  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač 
102. 07060  Blaža Stojanović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  40 
103. 11163  Nadica R. Stojanović  Transportna tehnologija  Istraživač  19 
104. 07061  Vanja Šušteršić  Motori i pogonski sistemi  Istraživač  47 
105. 07062  Branko Tadić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  53 
106. 07036  Danijela Tadić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  91 
107. 07065  Petar Todorović  Proizvodna tehnologija  Istraživač  32 
108. 12769  Smiljana Tomašević  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
109. 11147  dr Mina T. Vasković Jovanović  Obrada signala  Istraživač 
110. 07068  Rodoljub Vujanac  Transportna tehnologija  Istraživač  14 
111. 11166  dr Vladimir J. Vukašinović  Istraživanje energije  Istraživač 
112. 12778  dr Arso M. Vukićević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  16 
113. 12772  dr Aleksandra Vulović  Biomehanika, kibernetika  Istraživač 
114. 12779  dr Marija S. Zahar Đorđević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
115. 11165  dr Fatima T. Živić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  21 
116. 11799  dr Dubravka N. Živković  Istraživanje energije  Istraživač 
117. 12780  dr Jelena M. Živković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
118. 07069  Miroslav Živković  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  88 
Istraživački projekti (24)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-174001  Dinamika hibridnih sistema složenih struktura. Mehanika materijala  1.1.2011 - 31.12.2019   
2. TR-33022  Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Slobodan N. Vukosavić   74 
3. TR-33047  Inteligentni sistemi upravljanja klimatizacije u cilju postizanja energetski efikasnih režima u složenim uslovima eksploatacije  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan V. Lazić   135 
4. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Luković   210 
5. TR-33015  Istraživanja i razvoj Srpske neto-nulte energetske kuće  1.1.2011 - 31.12.2019  Milorad Bojić   59 
6. TR-35041  Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-Vozilo-Okruženje  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Demić   99 
7. TR-35042  Istraživanje i razvoj alternativnih pogonskih sistema i goriva za gradske autobuse i komunalna vozila radi poboljšanja energetske efikasnosti i ekoloških karakteristika  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroljub Tomić   105 
8. III-42006  Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije  1.1.2011 - 31.12.2019    150 
9. III-42013  Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradanju novih kogeneracionih postrojenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Gordić   140 
10. TR-35024  Istraživanje mogućnosti unapređenja tehnologije zavarivanja mikrolegiranih čelika  1.1.2011 - 31.12.2019  Radica M. Prokić-Cvetković   115 
11. TR-35034  Istraživanje primene savremenih nekonvencionalnih tehnologija u proizvodnim preduzećima sa ciljem povećanja efikasnosti korišćenja, kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova i uštede energije i materijala  1.1.2011 - 31.12.2019    183 
12. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kojić   258 
13. ON-174004  Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma  1.1.2011 - 31.12.2019  Marko Rakin   129 
14. ON-174014  Napredne analitičke, numeričke i metode analize primenjene mehanike fluida i kompleksnih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019  Milan Rajković   13 
15. ON-175082  Neinvazivna i invazivna dijagnostika i perkutano lečenje suženja na račvama krvnih sudova  1.1.2011 - 31.12.2019  Goran Stanković   64 
16. TR-35033  Održivi razvoj tehnologija i opreme za reciklažu motornih vozila  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Milan Pavlović   99 
17. TR-36002  Planiranje i upravljanje saobraćajem i komunikacijama primenom metoda računarske inteligencije  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan B. Teodorović   76 
18. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Filipović   407 
19. TR-35037  Razvoj nove konstrukcije kašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih elemenata  1.1.2011 - 31.12.2019  Radomir Slavković   61 
20. TR-37013  Razvoj sistema za podršku optimalnom održavanju visokih brana u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019    21 
21. TR-32036  Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Živković   117 
22. TR-34002  Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene  1.1.2011 - 31.12.2019  Zvonko Gulišija   24 
23. TR-35021  Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Babić   100 
24. III-41017  Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Miroslav D. Trajanović   56 
Međunarodni projekti (2)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac
1. H2020-EU.3.1-SMARTool-200151  Simulation Modeling of coronary ARTery disease: a tool for clinical decision support  1.1.2016 - 30.6.2019   
2. H2020-EU.1.3.1-SELECTA-193932  Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable applications: from advanced protective coatings to micro/nano-robotic platforms  1.1.2015 - 31.12.2018   
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 660-01-00002/40, od 26.11.2019. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno